Καινοτόμο σύστημα που συντηρεί τα προς μεταμόσχευση όργανα περισσότερο χρόνο και είναι εύκολο στη μεταφορά, αναπτύχθηκε από το Newcastle University και την ScubaTx.

Η ομάδα ανέπτυξε ένα πρωτότυπο που ήδη φάνηκε πετυχημένο σε ανθρώπινα όργανα. Μικρό και ελαφρύ, το ScubaTx ελέγχει και παρακολουθεί τη διανομή αερίων σε ένα ανθρώπινο όργανο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή θα επιτρέπει τη μεταφορά ενός οργάνου σε μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη για διαρκή παρέμβαση ενός τεχνικού, μειώνοντας το κόστος και τις καθυστερήσεις.

Ο Dr. Bill Scott, δήλωσε ότι η  ‘’persufflation’’,  ως μέθοδος συντήρησης, ιστορικά βασίζεται σε πολύ καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς για την παρακολούθηση και προσαρμογή ροής αερίων κατά τη μεταφορά. Η καινοτομία του  ScubaTx είναι η χρήση υψηλού επιπέδου τεχνολογίας για τη δημιουργία αυτοματοποιημένης συσκευής που είναι απλή στη χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσίες υγείας διεθνώς, σε ευρεία κλίμακα.

Ενώ η συσκευή θα είναι συμβατή με διάφορα ανθρώπινα όργανα, ο αρχικός κλινικός στόχος θα είναι το πάγκρεας και οι νεφροί. Σχεδιάζονται δοκιμές για τον επόμενο χρόνο. Στη συνέχεια η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει λύσεις για μεταμοσχεύσεις ήπατος και καρδιάς.

Πηγές:
Photo: ScubaTx.