Κάθε χρόνο εμφανίζονται στην ΕΕ περίπου 120.000 περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, τα οποία οδηγούν σε 80.000 θανάτους ετησίως.

Πρώτη αιτία θανάτου στην εργασία ο καρκίνος 

Σύμφωνα με τον EU-OSHA, ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ: το 52 % των ετήσιων θανάτων που συνδέονται με την εργασία αποδίδεται επί του παρόντος σε μορφές καρκίνου που συνδέονται με την εργασία, σε σύγκριση με ποσοστό 24 % που αποδίδεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα, 22 % που αποδίδεται σε άλλες παθήσεις και 2 % που αποδίδεται σε τραυματισμούς.

Για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τον καρκίνο, η Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες χημικές ουσίες.

Αυτή η τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες καθορίζει νέες ή αναθεωρημένες οριακές τιμές για τρεις σημαντικές ουσίες: ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις του νικελίου και βενζόλιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ευρύ φάσμα τομέων θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη προστασία χάρη στους νέους κανόνες.

Η  πρόταση είναι η πρώτη πρωτοβουλία με βάση τη δέσμευση της Κομισιόν για την καταπολέμηση του καρκίνου στο πλαίσιο του επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Τρεις νέες ή αναθεωρημένες οριακές τιμές

Η οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες επικαιροποιείται τακτικά σύμφωνα με νέα επιστημονικά στοιχεία και τεχνικά δεδομένα. Τρεις προηγούμενες επικαιροποιήσεις αφορούσαν την έκθεση των εργαζομένων σε 26 χημικές ουσίες. Η  πρόταση προσθέτει νέα ή αναθεωρημένα όρια επαγγελματικής έκθεσης για τις ακόλουθες ουσίες:

  • ακρυλονιτρίλιο (νέο όριο)
  • ενώσεις του νικελίου (νέο όριο)
  • βενζόλιο (όριο που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω).

Οφέλη για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις

Η θέσπιση νέων ή αναθεωρημένων ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο, τις ενώσεις του νικελίου και το βενζόλιο θα έχει σαφή οφέλη για τους εργαζομένους. Θα προληφθούν κρούσματα καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και θα βελτιωθεί η υγεία και την ποιότητα ζωής.

Η πρόταση θα ωφελήσει επίσης τις επιχειρήσεις μειώνοντας το κόστος που προκαλούν τα προβλήματα υγείας και ο καρκίνος που συνδέονται με την εργασία, όπως οι απουσίες και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ανάπτυξη της πρότασης και επόμενα βήματα

Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με επιστήμονες και εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και των κρατών μελών της ΕΕ. Οι κοινωνικοί εταίροι (συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών) συμμετείχαν επίσης μέσω διαβούλευσης σε δύο στάδια.

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.