Οι καπνιστές έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες πρόωρου θανάτου από καρδιακή νόσο σε σχέση με τους μη καπνιστές, με τον κίνδυνο να είναι ακόμα υψηλότερος για όσους άρχισαν κατά την παιδική ηλικία. Αυτό αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association.

Όσοι διέκοψαν μεταξύ 15 και 34 ετών είχαν περίπου τον ίδιο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους μη καπνιστές, ενώ άνθρωποι που σταμάτησαν τη συνήθεια μεταξύ 35 και 44 ετών είχαν περίπου 20% υψηλότερο κίνδυνο.

Ωστόσο, άνθρωποι που διέκοψαν πιο αργά-μεταξύ 45 και 64 ετών-είχαν έως 70% υψηλότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο  Blake Thomson, δήλωσε ότι η ηλικία έναρξης του καπνίσματος είναι σημαντικός παράγοντας και όσοι αρχίζουν να καπνίζουν σε νεαρότερη ηλικία έχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.

Ωστόσο, η διακοπή μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο, ιδιαίτερα σε όσους διακόπτουν σε μεγάλη ηλικία.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία θνησιμότητας από καρδιοπάθεια, που συλλέχτηκαν μεταξύ 1997 και 2014. Εξέτασαν το ιατρικό ιστορικό, τις συνήθειες και δημογραφικά στοιχεία καπνιστών και μη καπνιστών (σε 390.929 ενηλίκους ηλικίας 25 έως 74 ετών).

Όσοι κάπνιζαν περιστασιακά αποκλείστηκαν από την έρευνα και οι καπνιστές ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με την ηλικία έναρξης του καπνίσματος.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, 4.479 άνθρωποι πέθαναν πριν την ηλικία των 75 από καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Από αυτούς, ποσοστό 58% δεν είχαν καπνίσει ποτέ, 23% ήταν πρώην καπνιστές και 19% καπνιστές.

Μεταξύ των καπνιστών, ποσοστό 2% είχαν αρχίσει το κάπνισμα πριν την ηλικία των 10 και το 19% άρχισαν να καπνίζουν μεταξύ 10 και 14 ετών.

Όσοι διέκοψαν μέχρι την ηλικία των 40 μείωσαν τον επιπλέον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιοπάθεια κατά 90% περίπου.

Όσοι διέκοψαν μεταξύ 45 και 54 ετών είχαν περίπου 60% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με μη καπνιστές, ενώ όσοι διέκοψαν μεταξύ 55 και  64 ετών είχαν περίπου 70% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Πηγές: Journal of the American Heart Association.