Ερευνητές παρουσίασαν πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας σε ασθενείς με ερυθηματώδη λύκο που δείχνουν τη σημασία της διατήρησης καρδιαναπνευστικής φόρμας ή αερόβιας ικανότητας, με την άσκηση να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο.

Η μελέτη ξεκίνησε το 2017 και στόχευε να εξετάσει την επίδραση προγράμματος προοδευτικής, εξατομικευμένης και ειδικά προσαρμοσμένης αερόβιας άσκησης στη δυσκαμψία των αρτηριών και στη φλεγμονή σε γυναίκες με ερυθηματώδη λύκο. Η διάρκεια ήταν 12 εβδομάδες. Η επίδραση της άσκησης στη φόρμα και παράγοντες όπως η κούραση, η κατάθλιψη ή η ποιότητα ζωής, επίσης αξιολογήθηκαν.

Τα κύρια ευρήματα που δημοσιεύονται στο Journal of Clinical Medicine, δείχνουν ότι ασθενείς που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα άσκησης αύξησαν ουσιαστικά την αερόβια ικανότητα σε σύγκριση με άλλη ομάδα που έλαβε μόνο πληροφορίες για επιλογές του τρόπου ζωής. Η δυσκαμψία των αρτηριών και η φλεγμονή δεν επηρεάστηκαν αρνητικά, επομένως τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελεί ασφαλή παρέμβαση που δεν επηρεάζει αρνητικά αυτούς τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Άλλη δημοσίευση, Disability and Rehabilitation, δείχνει ότι η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα άσκησης μείωσε σημαντικά την κούραση στους συμμετέχοντες αν και τα συμπτώματα κατάθλιψης, το στρες, η ποιότητα του ύπνου ή της ζωής δεν άλλαξαν ουσιαστικά σε σχέση με την ομάδα που δεν ασκήθηκε.

Επιπλέον, η αύξηση της αερόβιας ικανότητας μετά την άσκηση φάνηκε να είναι μερικώς υπεύθυνη για τη μείωση της κούρασης που παρατηρήθηκε μετά την παρέμβαση.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι γενικά τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν τη σημασία της καρδιαναπνευστικής φόρμας σε ασθενείς με συστημικές αυτοάνοσες νόσους όπως ο ερυθυματώδης λύκος.