Οι κλόουν θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του πόνου και του άγχους των παιδιών που νοσηλεύονται.

Νέα έρευνα, έδειξε ότι κλόουν στα νοσοκομεία μπορούν να  συμβάλλουν στη βελτίωση των σωματικών συμπτωμάτων και στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων μέσω του γέλιου και του παιχνιδιού.

Ερευνητές από τη Βραζιλία και τον Καναδά, επισκόπησαν στοιχεία βάσης δεδομένων για να βρουν κλινικές δοκιμές στο θέμα, που δημοσιεύτηκαν έως τον Φεβρουάριο του 2020. Ανακάλυψαν 24 σχετικές δοκιμές σε  1.612 παιδιά και εφήβους.

Σε αυτές τις δοκιμές, το άγχος ήταν το πιο συχνά αναλυόμενο σύμπτωμα και ακολουθούσε ο πόνος, ψυχολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, στρες. κούραση λόγω καρκίνου και κλάμα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παιδιά και έφηβοι με οξείες ή χρόνιες νόσους που ήρθαν σε επαφή με κλόουν στο νοσοκομείο, είτε με τον γονέα παρόντα είτε όχι, ανέφεραν σημαντικά λιγότερο άγχος σε διάφορες ιατρικές πράξεις.

Εμφάνισαν επίσης βελτιωμένη ψυχική κατάσταση σε σύγκριση με τη συνήθη περίθαλψη.

Τρεις δοκιμές που αξιολόγησαν χρόνιες νόσους, όπως καρκίνο, έδειξαν σημαντική μείωση του στρες, της κούρασης, του πόνου και της δυσφορίας σε παιδιά που είχαν αλληλεπίδραση με κλόουν στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τη συνήθη περίθαλψη.

Μόνο μια δοκιμή δεν ανακάλυψε διαφορά στο επίπεδο δυσφορίας μεταξύ ομάδας παιδιών που αλληλεπιδρούσε με κλόουν και όσων όχι, σύμφωνα με τον Luís Carlos Lopes-Júnior, του Federal University of Espírito Santo, στη Βραζιλία.

Οι κλόουν στα νοσοκομεία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης και των συναισθηματικών αντιδράσεων σε παιδιά και εφήβους με οξείες ή χρόνιες νόσους, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο BMJ.

Πηγές: BMJ.