Η τακτική χρήση κάνναβης έχει βλαβερή επίδραση, άσχετα από την ηλικία που αρχίζει τη χρήση κάποιος, αναφέρει έρευνα του University of Queensland.

Η έρευνα εξέτασε ανθρώπους που άρχισαν τακτική χρήση κάνναβης στο γυμνάσιο ή λίγο μετά την ηλικία των 20 και έγινε σύγκριση με μη χρήστες.

Ο ερευνητής Dr. Gary Chan, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα συνδέουν την τακτική χρήση κάνναβης με αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία έως την ηλικία των 35.

Ο Dr. Chan δήλωσε, ότι σε σύγκριση με μη χρήστες, όσοι χρησιμοποιούσαν τακτικά κάνναβη ήταν πιο πιθανό να στρέφονται σε υψηλού κινδύνου κατανάλωση αλκοόλ, να καπνίζουν, να χρησιμοποιούν άλλες ουσίες και να μην έχουν κάποια σχέση στην ηλικία των 35.

Αυτές οι συνέπειες ήταν πιο συνήθεις σε όσους άρχισαν τακτική χρήση κάνναβης στην εφηβεία.

Βρίσκονταν επίσης σε υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης και ήταν λιγότερο πιθανό να εργάζονται με αμοιβή.

Γενικά, η τακτική χρήση κάνναβης-περισσότερο από εβδομαδιαία βάση και ιδιαίτερα καθημερινή βάση-φάνηκε να έχει βλαβερές συνέπειες, άσχετα από την ηλικία που άρχισε η χρήση.

Η έρευνα εστίασε σε1.792 Aυστραλούς μαθητές γυμνασίου, ηλικίας 15 ετών το 1992, εξετάζοντας τάσεις χρήσης κάνναβης σε διάστημα 20 ετών.

Συνέκρινε αποτελέσματα στην ενήλικο ζωή, στην ηλικία των 35, περιλαμβανομένης χρήσης αλκοόλ, καπνίσματος, ουσιών, οικονομικών δυσκολιών, κατάθλιψης, άγχους, σχέσεων και επαγγελματικής κατάστασης.

Ο Dr. Chan δήλωσε, ότι τα δυο τρίτα ανθρώπων που χρησιμοποιούν κάνναβη τακτικά άρχισαν τη χρήση λίγο μετά τα 20.

Επειδή η έναρξη στην ενήλικο ζωή είναι πιο συνήθης σε σχέση με την έναρξη στην εφηβεία, οι περισσότερες βλάβες που συνδέονται με τη χρήση είναι στην ομάδα που ξεκινά αργότερα.

Ο ερευνητής δήλωσε, ότι όσοι αρχίζουν τακτική χρήση ως νέοι ενήλικες ανήκουν στο υψηλότερο ποσοστό της επακόλουθης χρήσης ουσιών και καπνού στον πληθυσμό και σε πολύ υψηλότερο ποσοστό υψηλού κινδύνου κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο Dr. Chan δήλωσε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθεί το κοινό για τους κίνδυνους της τακτικής χρήσης κάνναβης.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Drug and Alcohol Review.

 

Πηγές:
Drug and Alcohol Review.