Δύο καινοτόμες φαρμακευτικές θεραπείες από τη Roche Hellas, είναι πλέον διαθέσιμες για ασθενείς στην Ελλάδα με καρκίνο ή πολλαπλή σκλήρυνση, στο πλαίσιο της νέας θετικής λίστας φαρμάκων, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας.

Η αναθεώρηση του καταλόγου των σκευασμάτων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί ευχάριστη είδηση για τους ασθενείς, αφού ανοίγει το δρόμο για την είσοδο νέων φαρμάκων στη χώρα μας, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αναμονής. Συγκεκριμένα, στη νέα θετική λίστα περιλαμβάνονται συνολικά 60 περίπου νεοεισαχθείσες δραστικές ουσίες, γεγονός που καταδεικνύει ότι το σύστημα ξεπερνά πλέον τις όποιες αγκυλώσεις και κινείται με ταχύτερους ρυθμούς, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη στροφή στο θέμα της αξιολόγησης και της αποζημίωσης της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Μεταξύ των νέων δραστικών ουσιών, είναι δύο καινοτόμες θεραπείες της Roche, οι οποίες επιδιώκουν να καλύψουν τις ιατρικές και θεραπευτικές ανάγκες,  προσφέροντας περισσότερες λύσεις  σε ασθενείς με καρκίνο ή με πολλαπλή σκλήρυνση.     

Η πρώτη αφορά σε μία ανοσοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μιας νόσου η οποία πλήττει πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Η Roche είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ογκολογίας, με μεγάλη παράδοση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, που βελτιώνουν σημαντικά τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία του καρκίνου. Οι ανοσοθεραπείες ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή έτσι ώστε να “επιτεθεί” πιο αποτελεσματικά στα καρκινικά κύτταρα, βελτιώνοντας σημαντικά την επιβίωση των ασθενών. Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης νέων ανοσοθεραπειών, η Roche διερευνά τα πιθανά οφέλη της ανοσοθεραπείας, μεμονωμένα, αλλά και σε συνδυασμό με χημειοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες ή άλλες ανοσοθεραπείες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών επιλογών, ώστε να μπορεί να διαμορφώνεται για κάθε ασθενή ο κατάλληλος συνδυασμός, που θα ενεργοποιεί το δικό του μοναδικό ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στον καρκίνο.

Η αποζημίωση της συγκεκριμένης ανοσοθεραπείας θα συμβάλει όχι μόνο στην επιμήκυνση και τη βελτίωση της ζωής ασθενών με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, αλλά και στη μείωση του κόστους της θεραπευτικής παρέμβασης.

Η δεύτερη καινοτόμος θεραπεία αναπτύχθηκε από τη Roche στο πλαίσιο της αντιμετώπισης νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που αποτελούν από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Ένα από αυτά είναι η Πολλαπλή Σκλήρυνση, μια χρόνια νόσος από την οποία εκτιμάται ότι πάσχουν περίπου 2,8 εκατομμύρια ασθενείς σε όλον τον κόσμο, ενώ αποτελεί την κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες.

Παρόλο που η Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν είναι ιάσιμη, η πρόγνωσή της βελτιώθηκε σημαντικά στο πέρασμα των χρόνων με την έγκαιρη διάγνωση και την αυξημένη διαθεσιμότητα νέων θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο. Μια από αυτές τις θεραπείες διαθέτει σήμερα η Roche στους ασθενείς στην Ελλάδα: μια θεραπεία που μπορεί να χορηγηθεί νωρίς στην πορεία της νόσου και συμβάλλει στη μείωση της δραστηριότητάς της, επιτυγχάνοντας σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της αναπηρίας μακροχρόνια και βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η καινοτομία στο χώρο της υγείας, και ιδιαίτερα η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα, αντιμετωπίζεται διεθνώς ως μακροπρόθεσμη επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, και εν τέλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο μιας χώρας. Τα τελευταία χρόνια οι καινοτόμες θεραπείες έφταναν δυστυχώς με δυσκολία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του στόχου για συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Όπως έχει όμως αποδειχθεί, τα καινοτόμα φάρμακα εξοικονομούν, πρακτικά, πόρους για το σύστημα υγείας, μέσω της μείωσης του χρόνου και του κόστους νοσηλείας, ενώ συμβάλουν ευρύτερα στην εθνική οικονομία μέσω της υψηλότερης παραγωγικότητας των πολιτών που λαμβάνουν τις θεραπείες. 

Η Roche, μια εταιρεία που εδώ και 125 χρόνια καινοτομεί, ανοίγοντας νέους δρόμους στη φροντίδα της υγείας, συνεχίζει να συμβάλλει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Αναπτύσσοντας συνεχώς νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις, αλλά και συμμετέχοντας εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο, επιδιώκει να εξασφαλίσει τα οφέλη της καινοτομίας για τους ασθενείς αλλά και για το Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα.