Ερευνητές του Uppsala University δημιούργησαν τον πρώτο  3-D χάρτη του ακουστικού νεύρου, δείχνοντας πού αιχμαλωτίζονται οι διάφορες συχνότητες ήχου.

Χρησιμοποιώντας απεικονιστική μέθοδο που λέγεται synchrotron X-ray imaging, μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις λεπτές νευρικές ίνες και τον κοχλία και να βρουν ακριβώς πώς μοιράζονται οι συχνότητες του εισερχόμενου ήχου.

O Helge Rask-Andersen, δήλωσε ότι αυτό μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική την αγωγή με κοχλιακά εμφυτεύματα για την βλάβη της ακοής.

Όταν τα ακουστικά κύματα αιχμαλωτίζονται από τον κοχλία, ινώδης συνδετικός ιστός και αισθητηριακά κύτταρα χωρίζουν τις συχνότητες. ‘Hχοι υψηλής συχνότητας φτάνουν στα τριχοειδή κύτταρα που είναι ευαίσθητα στον ήχο, στο χαμηλότερο μέρος του κοχλία. ενώ οι ήχοι χαμηλής συχνότητας απορροφώνται στα πάνω μέρη του κοχλία.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας σχεδόν σε κυτταρικό επίπεδο.

Η έρευνα κατέστησε εφικτό να δουν οι ερευνητές τις περιοχές συχνοτήτων στα κοχλιακά νεύρα  και να δημιουργήσουν τρισδιάστατο τονοτοπικό χάρτη.

Τα ακουστικά κανάλια του ανθρώπου και τα νεύρα δεν είναι ακριβώς ομοιόμορφα σε εμφάνιση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η νέα γνώση μπορεί να αποδειχτεί πολύ σημαντική για ανθρώπους που έχουν κοχλιακά εμφυτεύματα λόγω βλάβης της ακοής.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports.

Πηγές: Photo credit: Hao Li