Μικρή μείωση στην Αττική και μικρές αυξήσεις στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Νικόλαο και στην Πάτρα, που βρίσκονται "κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας", καταγράφουν οι μετρήσεις ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων αστικών κέντρων.

Σαφής είναι, ωστόσο, η αύξηση του ιικού φορτίου στο Ρέθυμνο, στον Βόλο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα ποσοστά αφορούν την περίοδο από 22 έως 28 Φεβρουαρίου.

Το συγκεκριμένο διάστημα, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 15 - 21 Φεβρουαρίου στο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσοτέρων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, πλην της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αυξητικές αυτές τάσεις κυμαίνονται από +66% στη Λάρισα έως και +337% στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η συγκέντρωση του ιϊκού φορτίου στα λύματα του Αγίου Νικολάου Κρήτης (+2%) παραμένει ουσιαστικά σταθερή.

Οριακές κρίνονται, επίσης, οι αυξήσεις που παρατηρούνται στη Θεσσαλονίκη (+10%) και στην Πάτρα (+15%), οι οποίες εμπίπτουν μέσα στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του ιού στα λύματα (-3%) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με το ιϊκό φορτίο σε αυτά να παραμένει σταθερά υψηλό.

Οι τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια  24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Μεταβολή του μέσου εβδομαδιαίου ιϊκού φορτίου
 Περιφέρεια - πόλη Ποσοστό
Αττική -3%
Θεσσαλονίκη +10%
Λάρισα +66%
Βόλος +218%
Ηράκλειο +199%
Χανιά +154%
Ρέθυμνο +337%
Άγιος Νικόλαος  +2%
Πάτρα +15%