Υψηλότερη πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης και αντικατάσταση ζωικής με φυτική, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από οποιοδήποτε αίτιο, καρδιαγγειακή νόσο και άνοια στις γυναίκες, αναφέρει νέα έρευνα.

Ο Yangbo Sun, του University of Iowa, ανέλυσε στοιχεία για να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης φυτικής πρωτεΐνης και θνησιμότητας από οποιοδήποτε αίτιο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το υψηλότερο πεμπτημόριο πρόσληψης φυτικής πρωτεΐνης συνδεόταν αντίστροφα με θνησιμότητα από όλα τα αίτια, από καρδιαγγειακή νόσο και άνοια σε σύγκριση με το χαμηλότερο πεμπτημόριο.

Κόκκινο κατεργασμένο κρέας και αυγά συνδέονταν με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από οποιοδήποτε αίτιο, ενώ μη επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά συνδέονταν με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά αίτια.

Για τη θνησιμότητα από άνοια, η κατανάλωση κόκκινου κατεργασμένου κρέατος συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο, ενώ η κατανάλωση πουλερικών και αυγών με χαμηλότερο.

Η αντικατάσταση ζωικής πρωτεΐνης με φυτική συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από οποιοιδήποτε αίτιο, από καρδιαγγειακή νόσο και άνοια.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα στηρίζουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη πηγές πρωτεΐνης σε μελλοντικές διατροφικές οδηγίες.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association.