Κατά την εβδομάδα που μεσολάβησε από την προηγούμενη 'Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης', της 30ης Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 54 επιπλέον κρούσματα νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν στην Ελλάδα.

Κατά την εβδομάδα 39 (28 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου), 10,1% των κλινικών
δειγμάτων που ελέγχθηκαν από τα εργαστήρια αναφοράς γρίπης ήταν θετικά για γρίπη, και το σύνολο αυτών ανήκαν στον υπότυπο της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν, εικόνα που αποτελεί ένδειξη χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης.

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι σε ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη διάγνωση νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν.

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των ασθενών με νέα γρίπη Α(Η1Ν1)ν στη χώρα μας, αλλά το σύνολο των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Εκτιμάται ότι οι αριθμοί αυτοί υποεκτιμούν την πραγματική συχνότητα της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν στην Ελλάδα.

Πολύ περισσότερο που οι εκδηλώσεις της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν είναι ήπιες στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων και είναι αναμενόμενο ένα σημαντικό μέρος των ασθενών αυτών να μην καταφεύγουν σε ιατρικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι συστάσεις που ισχύουν στην παρούσα φάση της 'προστασίας των ασθενών' είναι να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν από επιλεγμένα περιστατικά (κυρίως ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο).

Πηγές: ΚΕΕΛΠΝΟ.