Ο Ι.Σ.Α ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο θα εμβολιαστούν οι ιδιώτες ιατροί στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ‘Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 284/ΓΔΥ/3-11-2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όσον αφορά τον εμβολιασμό, για τη Νέα Γρίπη, ιδιωτών ιατρών και ιατρών μελών μας που δεν εργάζονται προσωρινά, αποφασίστηκε ο εμβολιασμός να λάβει χώρα στα κάτωθι Νοσοκομεία ως ακολούθως:

Όσων τα επώνυμα αρχίζουν:

1) Από Α έως Ι,  στο Νοσοκομείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

2) Από Κ έως Μ, στο Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

3) Από Ν έως Ρ, στο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ

4) Από Σ έως Ω, στο Νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νοσοκομειακοί ιατροί, ιατροί ιδιωτικών κλινικών άνω των 150 κλινών, ιατροί του Ι.Κ.Α. και λοιπές κατηγορίες, θα εμβολιάζονται στους φορείς που ανήκουν, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ιδιώτες ιατροί προσερχόμενοι προς εμβολιασμό οφείλουν να επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.’