Αίρονται, για το καλοκαίρι, οι χιλιομετρικοί περιορισμοί για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης, όσων υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Με εγκύκλιό της, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ γνωστοποιεί ότι καλύπτει τα έξοδα, για δύο από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει το κέντρο αιμοκάθαρσης από τον τόπο διαμονής του νεφροπαθούς.

Με βάση τον κανονισμό παροχών, οι ασφαλισμένοι που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων και κινούνται σε μονάδες αιμοκάθαρσης (τις πλησιέστερες κάθε φορά), που απέχουν μέχρι και οκτώ χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται με το εφάπαξ ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο εκάστοτε νομού.

Για κάθε άλλη απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ χιλιομέτρων και μέχρι 50 χιλιόμετρα, αποδίδεται το εφάπαξ ποσό των 400 ευρώ, μηνιαία.

Για δύο οποιουσδήποτε, από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους αιμοκαθαρόμενους με πάγια ποσά:Για Αθήνα – Πειραιά, 230 ευρώ το μήνα.
  • Για Θεσσαλονίκη, 220 ευρώ το μήνα.
  • Για Ηράκλειο – Πάτρα, 140 ευρώ το μήνα.
  • Εντός των λοιπών αστικών κέντρων, 115 ευρώ το μήνα.
Σε περιπτώσεις που, λόγω ημερολογιακής κατανομής, διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, οι νεφροπαθείς αποζημιώνονται εξ΄ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες