Του Δημήτρη Καραγιώργου 


Διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αναδιάρθρωσης του ΕΟΠΥΥ, φαίνεται πως έχουν ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Δημήτρης Κοντός.

Αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε έναν 'αγοραστή' υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι θα πάψει να 'παράγει' υπηρεσίες, από τις λειτουργούσες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (πρώην δομές ΙΚΑ κ.ά.).

Η πρόταση φαίνεται ότι έχει υποβληθεί από επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο παροχής προτάσεων στην πολιτική ηγεσία. Σκοντάφτει, ωστόσο, στις έντονες αντιδράσεις των γιατρών.

Μιλώντας την Πέμπτη στο Health World 2013, κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε αποφάσεις, ως προς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου δημόσιου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Βουλιμία

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν είναι αναγκαία μία νέα νομοθετική παρέμβαση, κάνοντας λόγο για 'νομοθετική βουλιμία':

'Ο Καιάδας της νομοθετικής βουλιμίας της μεταπολίτευσης είναι γεμάτος από νομοθετήματα – νεογνά για την Υγεία που ψηφίστηκαν αλλά αμέσως πετάχτηκαν και ουδέποτε εφαρμόστηκαν...'.

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και ο επαναπροσδιορισμός της φυσιογνωμίας του είναι τόσο αναγκαία, όσο και επείγουσα υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, '...καμία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν υποστηριχθεί αποφασιστικά σε οργανωτικό, διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο...'.

Πρόταση

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος του Οργανισμού απηύθυνε πρόταση 12 σημείων:

 1. Λειτουργική ενοποίηση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) υπό ένα οργανωτικό σχήμα και υπό ένα προϋπολογισμό.
 2. Αναδιάρθρωση όλων των δομών στη βάση ενός εθνικού δικτύου ΠΦΥ, με κέντρο μία πλήρη μονάδα υγείας ανά καλλικρατικό δήμο.
 3. Όλοι οι ασφαλισμένοι να εγγράφονται σε ένα δίκτυο αναφοράς και σε ένα γιατρό αναφοράς. Γιατροί αναφοράς είναι οι οικογενειακοί γιατροί (παθολόγοι, γενικοί).
 4. Τα δίκτυα ΠΦΥ να χρηματοδοτούνται από κλειστό σφαιρικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα διαμορφώνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π. Νομαρχία) στη βάση ιστορικών – απολογιστικών στοιχείων του επιδημιολογικού χάρτη.
 5. Όλοι οι ασφαλισμένοι να εφοδιάζονται με Κάρτα Υγείας, αναγκαία για το 'ταξίδι' μέσα στο σύστημα Υγείας.
 6. Τα παραπεμπτικά και οι συνταγές των γιατρών εκτός συστήματος να εκτελούνται μόνο μετά από έγκριση του δικτύου αναφοράς.
 7. Τα ιατρεία του δικτύου ΠΦΥ, όπως και οι ιδιωτικές δομές ΠΦΥ να πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις.
 8. Οι ασφαλισμένοι να ΄ταξιδεύουν' στο σύστημα Υγείας με παραπομπή από τους οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς αναφοράς προς άλλες ειδικότητες ή νοσοκομεία ή συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους (με ελεύθερη επιλογή) και το αντίστροφο για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.
 9. Ο ΕΟΠΥΥ να διαχειρίζεται τον ενιαίο προϋπολογισμό της ΠΦΥ, να διασφαλίζει για το τμήμα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας, υπηρεσίες στις δομές του σε μηδενικές τιμές και να αγοράζει με συμβόλαια - κατόπιν διαπραγμάτευσης - το υπόλοιπο μεγαλύτερο κομμάτι υπηρεσιών.
 10. Να διοικείται από αντιπροσωπευτικό διοικητικό συμβούλιο (κράτος, χρήστες θεσμικοί πάροχοι), πρόεδρο που να εγκρίνεται από την Βουλή και δύο εκτελεστικούς αντιπροέδρους που θα επιλέγονται με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
 11. Να ενισχυθεί οργανωτικά εντός του ΕΟΠΥΥ η διάκριση των δύο κλάδων του (παροχή – αγορά) και να εισαχθούν νέοι θεσμοί, όπως η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής Κλινικού Ελέγχου, Σώμα Εμπειρογνωμόνων Υγείας (κατά το υπόδειγμα του ΣΟΕ).
 12. Η επιθεώρηση του ΕΟΠΥΥ να αναδιαρθρωθεί κατά το υπόδειγμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με ευέλικτο οργανόγραμμα, αυστηρές ποινές, ανεξαρτησία, αποφασιστικές αρμοδιότητες.