Της 'Αννας Παπαδομαρκάκη

Και νέα παράταση για την ερχόμενη Πέμπτη, πήρε η εφαρμογή του τελευταίου δελτίου τιμών φαρμάκων, που εκδόθηκε στις 30 Αυγούστου.

Αυτή τη φορά, η αιτία ήταν οι ασφαλιστικές τιμές, βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η συμμετοχή των ασθενών για την αγορά των φαρμάκων τους.

Η καθυστέρηση, φαίνεται να αποδίδεται στην έκδοση διοικητικών αποφάσεων, οπότε με τη σειρά της καθυστέρησε και η ΗΔΙΚΑ να αναρτήσει τις νέες τιμές που θα αποζημιώνουν ο ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία στα φαρμακεία.

Έτσι, ενώ οι νέες τιμές ισχύουν για τις φαρμακευτικές εταιρίες από τις 2 Σεπτεμβρίου και για τις φαρμακαποθήκες από τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ για τα φαρμακεία, δόθηκε παράταση ως τις 3 Οκτωβρίου.