Του Δημήτρη Καραγιώργου

Οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται να πάψει να 'παράγει' ο Οργανισμός υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, μέσω των πολυϊατρείων και των εργαστηρίων του και να 'αγοράζει' τις υπηρεσίες αυτές από το ΕΣΥ ή τον ιδιωτικό τομέα.

Το μοντέλο αυτό ισχύει στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι μεγάλοι ασφαλιστικοί Οργανισμοί Υγείας δεν διαθέτουν δικές τους μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Το πόρισμα που παρέδωσαν την Τρίτη στον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κάνει λόγο για '...κατάργηση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας...'.

Η task force προτείνει να επιλεγούν συγκεκριμένες δομές του ΕΟΠΥΥ και να μετατραπούν σε δεύτερο χρόνο σε επιλεγμένες μονάδες παροχής εξωνοσοκομειακής φροντίδας, ελεγχόμενες από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Για να καλυφθεί το κενό, προτείνεται να καλυφθεί ο πληθυσμός από την επόμενη μέρα με συγκεκριμένες δομές του ΕΣΥ, όπως τα Κέντρα Υγείας
Ο ειδικοί ιατροί θα απορροφηθούν από τα νοσοκομεία ή θα στελεχώσουν τα Κέντρα Υγείας (πρώην μονάδες Υγείες του ΕΟΠΥΥ).

Προτείνεται, επίσης, η μεταφορά των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Οι πόροι για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας θα διαχωριστούν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό των ΥΠΕ.

Προτάσεις

Για προσωπικό, προτείνονται τα εξής:

Να εκτιμηθούν οις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό για τις ΥΠΕ, με την ανάθεση των νέων καθηκόντων (έως τον Νοέμβριο).

Να εκτιμηθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για κάθε Κέντρο Υγείας και οικογενειακό ιατρείο (όπως αυτά θα διαμορφωθούν), έως τον Δεκέμβριο.

Να υπάρξει μέριμνα για τη μετακίνηση διοικητικού προσωπικού, από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (έως τον Ιανουάριο του 2014).

Να συναφθούν νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και τους ανάλογους επαγγελματίες υγείας (κυρίως ιατρούς), λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας στη συνολική δομή του τομέα της υγείας.

Επιπλέον Πληροφορίες