Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου συνδέσμου ιατρικών διαγνωστικών κέντρων και της Πανελλήνιας ένωσης ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει ως εξης.

'Με βάση τα στοιχεία που έχει διαρρεύσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνολικά από την εφαρμογή των μέτρων του rebate και του claw Back το Υπουργείο Υγείας αναζητά επιστροφή δεδουλευμένων αποζημιώσεων για παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, οι οποίες για το πρώτο εξάμηνο του 2013 υπερβαίνουν σε ποσοστό το 40%!!!

Την ίδια στιγμή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υπερήμερος στην καταβολή των οφειλομένων του προς τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχοντας καταβάλει προκαταβολές αμοιβών (90%) μέχρι και τον Μάρτιο του 2013, ενώ όφειλε να έχει καταβάλλει μέχρι και τον Ιούλιο του 2013 βάσει της μεταξύ μας συμβάσεως, χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο και εξόφληση του υπόλοιπου 10%. Ταυτόχρονα οφείλει το σύνολο σχεδόν των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ετών 2007 έως 31.12.2011) παρότι τα χρήματα υπάρχουν στον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους!

Η ανωτέρω κατάσταση συνιστά αίσχιστο εμπαιγμό! Το Υπουργείο εφαρμόζει με αυταρχικό τρόπο, αυθαίρετα και πρόχειρα μέτρα περιστολής δαπανών επί του πτώματος των εργαστηρίων μας. Αλήθεια, πιστεύει κανένας λογικός άνθρωπος ότι υπάρχει Διαγνωστικό Κέντρο και Εργαστήριο με ποσοστό κέρδους της τάξεως του 40%; Φαίνεται ότι ορισμένοι «εγκέφαλοι» στο Υπουργείο Υγείας, μην έχοντας επαφή με την πραγματικότητα και την οικονομία της χώρας μας, το πιστεύουν. Γι’ αυτό και εισηγούνται στον Υπουργό κ. Αδ. Γεωργιάδη τέτοια πρωτοφανούς σύλληψης μέτρα, τα οποία ο Υπουργός τα υιοθετεί άκριτα!

Σκοπός του Υπουργείου δεν είναι να συγκρατήσει τις δαπάνες. Σκοπός του είναι να καταστρέψει τους έντιμους παρόχους, επιβραβεύοντας τους κλέφτες! Το σύστημα rebate / claw back που επιβάλλεται, όπως επιβάλλεται, ενθαρρύνει την αδιαφάνεια και την προκλητή ζήτηση. Δεν στοχεύει στο να ελέγξει τις δαπάνες και να τιμωρήσει όσους έχουν παρανομήσει, αλλά αντίθετα τιμωρεί τους τίμιους παρόχους.

Ο ισοσκελισμένος – δια μέσω του claw back – ισολογισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σημαίνει επί της ουσίας ότι θα συνεχιστεί η ανυπαρξία ουσιαστικών ελέγχων όπως είναι η θέσπιση διαγνωστικών πρωτοκόλλων και άλλων μέτρων που θα βοηθούσαν στην συγκράτηση των δαπανών. Επίσης, ως τυφλό οριζόντιο μέτρο, ενθαρρύνει τους επιτήδειους σε αθέμιτη και παράνομη αύξηση του κύκλου εργασιών τους, σε ποσοστό ανώτερο του επιβαλλόμενου claw back.

Κατά τις επανειλημμένες συναντήσεις που είχε το Συντονιστικό όργανο των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδ. Γεωργιάδη, του τονίσαμε τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, επιβάλλοντας όμως δίκαια μέτρα τα οποία θα στηρίζουν τους ευσυνείδητα εργαζόμενους παρόχους.

Δεν πρόκειται όμως να δεχθούμε πρόχειρες ρυθμίσεις, οι οποίες καταστρέφουν τους νόμιμους και υγιείς παρόχους! Θα μας βρουν απέναντί τους! Θα πολεμήσουμε σε κάθε μετερίζι! Θα καταδείξουμε το όργιο παρανομίας που οι ρυθμίσεις αυτές εισάγουν. Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο.
Αποφασίσαμε, ως ένα από τα μέτρα αντίδρασης, την επίσχεση στην παροχή υπηρεσιών μας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τον απλούστατο λόγο ότι δεν αντέχουμε να εργαζόμαστε δωρεάν. Το σημαντικότερο όμως είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα στην κοινωνία, η οποία θα είναι εν τέλει και η περισσότερο ζημιωμένη. Δεν θα δεχθούμε ήσυχα τον θάνατό μας! Θα παλέψουμε και θα φωνάξουμε! Θα καταδείξουμε το άδικο! Και ο καθένας ας λάβει το μερίδιο που του αναλογεί στην υστεροφημία του.

Υ.Γ. Θα έπρεπε το Υπουργείο να προβληματιστεί ήδη για ορισμένες κατηγορίες παρόχων που διάκεινται φιλικά στα μέτρα; Γιατί άραγε;'