Το μήνυμα ‘Δικαίωμα σε μια ισότιμη Υγεία για όλους Ευρωπαίους’ απέστειλε από τη Νυρεμβέργη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης στο συνέδριο της IV Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καλώντας τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να δημιουργήσουν ένα Κοινό Υγειονομικό Σύστημα Ισότιμης Υγείας, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των πολιτών στις χώρες μέλη της.

Ο κ. Πατούλης κατά την ομιλία του, τόνισε ότι η οικονομική κρίση των λαών της Ευρώπης, και ιδιαίτερα του νότου, δεν πρέπει να σημαίνει υγειονομική έκπτωση των πολιτών, σε όποια χώρα και αν ζουν. «Άλλο είναι ο εξορθολογισμός των οικονομικών και η χρηστή διαχείριση στη διοίκηση των χωρών, και άλλο τα δυσβάστακτα μέτρα να δημιουργούν ανθρωποκτονική κρίση σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Επειδή στην Ελλάδα, επί πολλές δεκαετίες, δεν υπήρχαν ούτε ελεγκτικοί μηχανισμοί ούτε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είχαμε μια Υγεία υψηλού κόστους με χαμηλή ανταπόδοση στον Πολίτη. Και αυτό, όχι από ευθύνη των Παρόχων Υγείας και των ασθενών, αλλά από ευθύνη των εκάστοτε Κυβερνόντων της Υγείας. Ήδη Έλληνες γιατροί βρίσκονται σε όλα τα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης, παράγοντας σπουδαίο ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με τους κανόνες ποιότητας των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Αυτό αναδεικνύει ότι το πρόβλημα της Υγείας στη χώρα μας «υψηλού κόστους και χαμηλής ποιότητας» δεν προκύπτει από τους υγειονομικούς που σε όλο τον κόσμο θριαμβεύουν, αλλά από τις κακές πολιτικές που εδώ και πολλά χρόνια είχαν εγκαθιδρυθεί ή διατηρηθεί από τις εκάστοτε ηγεσίες».

«Είμαστε υπέρ των ελεγκτικών μηχανισμών», συνέχισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, «αλλά είμαστε κατά των ακρωτηριαστικων μέτρων που συνεπάγονται έλλειψη φαρμάκων, έλλειψη εμβολίων, έλλειψη γιατρών στις δομές υγείας και αύξηση της θνησιμότητας και της θνητότητας στη χώρα μας. Μόνο ένας κεντρικός συντονισμός των κυβερνήσεων της Ευρώπης μπορεί να εφαρμόσει Κοινά Συστήματα Υγείας, βάσει των υπαρχόντων δομών και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε χώρας».

Η ισότιμη προσβασιμότητα στις παροχές υγείας πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σύμφωνα με τον Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να διασφαλίζει το δικαίωμα της διατήρησης στη ζωή, σε όποια χώρα και αν ζει ή διαμένει προσωρινά και σε όποια οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει. Με σκοπό να πιέσουν για «ισοτιμία προσβασιμότητας όλων των Ευρωπαίων πολιτών ανεξάρτητα της χώρας διαμονής τους» ο ΙΣΑ μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Βερολίνου, καταρχήν και άλλους ευρωπαϊκούς ιατρικούς συλλόγους, προέβησαν σε συγγραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας Υγείας για τον ευρωπαίο πολίτη.

Με αφορμή την ανάληψη των ευρωπαϊκών καθηκόντων στην Προεδρία της Ελλάδας το 2014 ο κ. Πατούλης τόνισε «Ελπίζουμε, η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, με την ανάληψη των καθηκόντων της το 2014 στην Προεδρία της, ώστε να προωθήσει τις θέσεις μας που στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα της Υγείας με το χαμηλότερο κόστος. Στόχος μας είναι μια Ευρωπαϊκή Χάρτα Υγείας που θα εξασφαλίζει υγειονομικά ισότιμα τον ανασφάλιστο με το ασφαλισμένο και τον πλούσιο με το φτωχό μέσα από μία κεντρική στόχευση: τη διατήρηση όλων των πολιτών στη ζωή. Θεωρούμε πρώτιστης προτεραιότητας για την Ελλάδα, ένα Σύστημα Υγείας, εφάμιλλο της Ευρώπης που θα στοχεύει στη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του, χωρίς όμως να λησμονεί το σεβασμό στη ζωή του Αρρώστου. Αυτή είναι η πεμπτουσία της Πολιτικής υγείας που πρέπει να χαραχθεί».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μίλησε επίσης για τον Ιατρικό Τουρισμό και τις προοπτικές της Ελλάδας ως χώρας προορισμού, καθώς και για τις συνεργασίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.