Σε διερεύνηση των καταγγελιών για προβλήματα με τη χρήση συγκεκριμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης, προχωρεί η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Οι νεφροπαθείς κάνουν λόγο για σωρεία προβλημάτων, με πιο σοβαρό αυτό που συνέβη στη μονάδα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Πύργου:

Το φίλτρο “έσπασε”, με αποτέλεσμα να χάσει ο ασθενής αίμα και να χρειαστεί μετάγγιση, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή του.

Το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κατήγγειλε ότι σε διάστημα ενός μήνα έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη την Ελλάδα 19 περιστατικά με αστοχία υλικού κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτρης Λιντζέρης ζήτησε ενημέρωση για τα περιστατικά από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ενώ ζήτησε και τις αναφορές ατομικών περιστατικών (λευκές κάρτες).

Ο ΕΟΦ απηύθυνε, παράλληλα, ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εάν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές από τα εν λόγω προϊόντα.

Διερευνά τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία θα ληφθούν από το τελικό σημείο χρήσης.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό εργαστήριο.

Ομάδα

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ συνέστησε ειδική Ομάδα Εργασίας Επαγρύπνησης Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, αποτελούμενη από διακεκριμένους νεφρολόγους, μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, με σκοπό την διερεύνηση των αναφερθέντων ατομικών περιστατικών (Λευκές Κάρτες).

Η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση.

Δ.Κ.