Με μανικιούρ ή καθαρισμό προσώπου θα μπορεί στο εξής να συνδυάζεται η επίσκεψη στον παθολόγο ή τον οδοντίατρο!

Δεν πρόκειται για κρύο αστείο, αλλά για μία πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β, αρ. Φύλλου 2308), καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση των εν λόγω μονάδων.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στο εξής η συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας χωρίς ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, “...ως συστεγαζόμενες μονάδες ορίζονται τα ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων”...

Νομιμότητα

Σε όλα τα υποψήφια προς συστέγαση κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νομιμότητα των υφισταμένων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις ανωτέρω προδιαγραφές, καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να στεγάζονται σε κτίριο στο οποίο υπάρχουν και άλλες χρήσεις (γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, ή και άλλες εμπορικές χρήσεις).

Δ.Κ.