Την ανάκληση των παρτίδων 473237, 473238, 473808, 474829, 365073, 370836, 470953 και 474333 του φαρμακευτικού προϊόντος Ebixa πόσιμο διάλυμα 5mg/0,5ml (0,5g) - δόση αντλίας (γυάλινη φιάλη x 50ml + δοσομετρική αντλία), ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Οργανισμού, η ανάκληση γίνεται διότι διαπιστώθηκε ελάττωμα στη δοσομετρική αντλία, με αποτέλεσμα την υποδοσολόγιση του φαρμάκου.

Η φαρμακευτική εταιρεία Lundbeck Hellas S.A., που διακινεί το φάρμακο στην Ελλάδα έχει προχωρήσει ήδη σε εθελοντική ανάκληση του προϊόντος.

Ο ΕΟΦ έχει ζητήσει από την εταιρεία να ολοκληρώσει την απόσυρσή του από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ζητήθηκε, επίσης, να τηρεί τα παραστατικά της απόσυρσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να το θέτει υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.