Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Πέμπτη οι δημόσιες δομές Υγείας.

Γιατροί και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας και λοιπές δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ .

Η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) πραγματοποιεί επιπλέον στάση εργασίας στις 27 Νοεμβρίου (10 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου) και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν την οικοδόμηση του δημόσιου, δωρεάν συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα ανακουφίζει τα νοσοκομεία.

Ζητεί, επίσης, αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών και δέσμευση του υπουργείου Υγείας για αποπληρωμή των περικεκομμένων εφημεριών σε συγκεκριμένο χρόνο.

Η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί την άρση του εμποδίου ένταξης των γιατρών των Κέντρων Υγείας στο 9% των πρόσθετων, προκειμένου να σταματήσει η «νόμιμη» απλήρωτη εργασία.

Στα απεργιακά της αιτήματα περιλαμβάνεται η διαμόρφωση χάρτη Υγείας και επαναφορά στα νοσοκομεία αναφοράς της μισθοδοσίας και του εφοδιασμού σε υλικό

ΕΟΠΥΥ

Στην απεργία της Πέμπτης συμμετέχουν και οι γιατροί του ΠΕΔΥ, διεκδικώντας την ενίσχυση του Δημόσιου Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας και όχι την συρρίκνωσή του.

Ζητούν κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου - κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών του.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Αυτοδιοίκησης και ασφαλιστικών Ταμείων, με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους.
  • Επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με άμεσο «ξεπάγωμα» των μισθών. Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη.
  • Καθιέρωση δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
  • Διατήρηση υπό δημόσιο έλεγχο όλων των στρατηγικών τομέων της ελληνικής Οικονομίας.

Οι γιατροί ζητούν, επίσης, αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου,, ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Δ.Κ.