Αυξήσεις έως 209 ευρώ, φέρνει το νέο ιατρικό μισθολόγιο το οποίο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς και η μικρότερη τους επιμελητές β' (79 ευρώ).

Στα 103 ευρώ ανέρχεται η αύξηση για τους συντονιστές διευθυντές, στα 113 για τους διευθυντές και στα 89 ευρώ για τους επιμελητές α'.

Αυξήσεις αναμένονται και στις εφημερίες, με το υπουργείο Υγείας να έχει προϋπολογίσει επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ στο σχετικό κονδύλι. Επιπλέον 9 εκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για το νοσοκομειακό επίδομα.

Από την 1η Ιουνίου, η εφημερίες θα πληρώνονται με συγκεκριμένο ωρομίσθιο και θα αποσυνδεθούν από τον μισθό.

Αντίθετα, το επίδομα βιβλιοθήκης εντάχθηκε στον μισθό και για να καλυφθεί η αύξηση στη φορολογία αυξήθηκε το νοσοκομειακό επίδομα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι νέοι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών διαμορφώνονται ως εξής:

  • Συντονιστής διευθυντής: 2.243 ευρώ (ήταν 2.140).
  • Διευθυντής: 2.148 ευρώ (ήταν 2.055).
  • Επιμελητής α΄: 2.017 ευρώ (ήταν 1.918).
  • Επιμελητής β': 1.764 ευρώ (ήταν 1.685).
  • Ειδικευόμενος: 1.429 ευρώ (ήταν 1.220).

Οι γιατροί λαμβάνουν και επίδομα θέσης από 100 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν.

Εφημερίες

Το υπουργείο Υγείας προωθεί παράλληλα νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει το ωράριο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Καθιερώνεται κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας η μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως 12ωρη εργασία νοούνται:

  • Οι 7 ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από 5 ώρες ενεργής εφημερίας.
  • Οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας.
  • Οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας.

Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των 12 ωρών.

Προβλέπεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 48 ώρες (τακτικό ωράριο συν ώρες εφημερίας) με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις μήνες.

Εθελούσια

Το Σχέδιο Νόμου επιτρέπει παράλληλα τη χρήση της δυνατότητας "εθελούσιας εξαίρεσης" (opt-out) από το όριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως, με ανώτατο όριο τις 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα, εφόσον ο ιατρός συναινεί ρητά και ελεύθερα, και για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών

Ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα ανάπαυσης των ιατρών σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Η καθημερινή ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι 12 συνεχόμενες ώρες ανά εικοσιτετράωρο, προβλέπεται διάλειμμα 15 λεπτών μετά από 6 συνεχόμενες ώρες εργασίας, ενώ η ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης την εβδομάδα είναι 24 ώρες συν τις 12 ώρες ημερήσιας ανάπαυσης (36 ώρες), όταν πραγματοποιείται εφημερία Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία