Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία παρατείνεται η θητεία των Ιατρικών Συλλόγων από τρία σε τέσσερα έτη.

Με την τροπολογία, που παρατίθεται πιο κάτω, οι αρχαιρεσίες που επρόκειτο να γίνουν στις 22 Οκτωβρίου, μετατίθενται κατά έξι μήνες, καθώς είχε δοθεί ήδη μία εξάμηνη παράταση.

Η θητεία των σημερινών οργάνων διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας (διοικητικών και πειθαρχικών συμβουλίων, εξελεγκτικών επιτροπών και εκπροσώπων στη γενική συνέλευση του ΠΙΣ) έληγε στο τέλος Απριλίου 2017.

Παρατάθηκε κατά έξι μήνες, έως τις 31 Οκτωβρίου, λόγω αντίστοιχης εξάμηνης παράτασης της διενέργειας των αρχαιρεσιών, με απόφαση του υπουργού Υγείας (Γ4β/15.2.2017).

Με την ίδια απόφαση, παρατάθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2018 και η διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ).

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας επισημαίνεται πως η νομοθεσία που αφορά τους Ιατρικούς Συλλόγους είναι παρωχημένη και σε πλείστες όσες περιπτώσεις αντιφατικά και αλληλοαναιρούμενη.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο επισπεύδει την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τους Ιατρικούς Συλλόγους, το οποίο αποτελούσε χρόνιο αίτημα του ΠΙΣ.

Θητεία

Στο νομοσχέδιο αυτό, μεταξύ των άλλων, η διάρκεια της θητείας των οργάνων από τριετής γίνεται τετραετής, ώστε τα διοικητικά συμβούλια και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα να έχουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για ολοκλήρωση του έργου τους.

Αλλάζει, δε, και η αριθμητική εκπροσώπηση των τοπικών ιατρικών συλλόγων στη γενική συνέλευση του ΠΙΣ.

Το νομοσχέδιο είχε δοθεί για διαβούλευση έως τις 25 Αυγούστου. Το προεδρείο του ΠΙΣ είχε εκφράσει την ικανοποίησή του, αλλά ακολούθησε σειρά αντιδράσεων από τους μεγάλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Επιπλέον Πληροφορίες