Την έναρξη προγράμματος για βελτίωση των υποδομών των ιδιωτικών ιατρείων, ανακοίνωσε η ειδική γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας στο προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ).

Όπως έγινε γνωστό από τον Σύλλογο, οι δύο πλευρές είχαν συνάντηση την Παρασκευή στο υπουργείο Οικονομικών. Τον πρόεδρο του ΙΣΑ εκπροσώπησε ο ταμίας του Συλλόγου Φώτης Πατσουράκος και η νομική σύμβουλος Αικατερίνη Φραγκάκη.

Η αντιπροσωπεία του ΙΣΑ έθεσε στην ειδική γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευγενία Φωτονιάτα (φωτό) το θέμα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και την ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων.

Κατατέθηκε πρόταση του ΙΣΑ για την ανάγκη σχεδιασμού και την προκήρυξη στοχευμένων προσκλήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΠΑ, που θα απευθύνονται αποκλειστικά στον Τομέα Υγείας και ειδικότερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Το προεδρείο του ΙΣΑ εκτιμά πως οι σημαντικότερες ανάγκες εντοπίζονται στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών υποδομών των επιχειρήσεων της ΠΦΥ.

Με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, μεγάλο μέρος της φροντίδας που παρέχεται στα νοσοκομεία και στο δημόσιο σύστημα Υγείας, θα μεταφερθεί μελλοντικά σε εξειδικευμένους γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ έκριναν ως αναγκαίο να εξοπλιστούν οι φορείς ΠΦΥ με σύγχρονο εξοπλισμό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας.

Ανεπάρκεια

Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνολογική ανεπάρκεια που υπάρχει σήμερα και ο φόρτος των μονάδων, ωθεί τον πληθυσμό στην δευτεροβάθμια φροντίδα (νοσοκομεία, κλινικές) με αντίστοιχες επιπτώσεις αναφορικά με το κόστος της παροχής της Υγείας και την υπερφόρτωση των υποδομών.

Η ειδική γραμματέας, αποδεχομένη την πρόταση του ΙΣΑ, ενημέρωσε ότι θα προωθηθεί πρόγραμμα αμιγώς για την Υγεία στις αρχές του επόμενου έτους σχετικά με τον Ιατρικό Μηχανολογικό Εξοπλισμό των ιατρείων.

Όπως ανακοινώθηκε, ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια, προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία.

Δημ.Κ.