Ανησυχία προκαλούν ευρήματα εποπτών Υγείας σε κλινική του νοσοκομείου Κιλκίς.

Όπως αναφέρουν σε πόρισμά τους, που παρατίθεται πιο κάτω, εντόπισαν ποντίκια ή ίχνη τρωκτικών σε διάφορα σημεία.

Στον χώρο κλινικής του νοσοκομείου – αναφέρουν – υπήρχαν σημεία εισόδου τρωκτικών, όπως ανοικτή πόρτα εισόδου, παράθυρα και μπαλκονόπορτες στους θαλάμους των ασθενών χωρίς σήτες.

Στην αποθήκη υγειονομικού υλικού εντοπίστηκε τρωκτικό, ενώ στον χώρο αυτό δεν είχαν ληφθεί μέτρα πρόληψης, όπως κάλυψη των κενών και των κάδων απορριμμάτων.

Η ίδια παρατήρηση έγινε και στους αγωγούς αποχέτευσης, οι οποίοι δεν ήταν στεγανά καλυμμένοι ή βρέθηκαν γεμάτοι και ανοικτοί.

Υπήρχε, δε, έντονη βλάστηση και ξερά κλαδιά σε διάφορα σημεία, τα οποία είναι πόλος έλξης τρωκτικών.

Σύμβαση

Περιμετρικά της συγκεκριμένης κλινικής, εντοπίστηκαν δολωματικοί σταθμοί τρωκτικών, καθώς το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία.

Οι επόπτες καλούν τη διοίκηση να λάβει όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως κάλυψη σημείων εισόδου με σήτες και να τοποθετηθούν καπάκια στους κάδους.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες