Μικρές πιθανότητες να εμφανίσει θεαματική βελτίωση των υπηρεσιών περίθαλψης έχει η Ελλάδα, εξαιτίας της χαμηλής της κατάταξης στον δείκτη ψηφιακής Υγείας.

Χώρες που αναπτύσσουν ηλεκτρονικά συστήματα αρχείων Υγείας, που συνδυάζουν ή διασυνδέουν δεδομένα περίθαλψης των ασθενών έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν μία πρωτοφανή πρόοδο στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Μπορούν να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα, τις επιδόσεις στην προληπτική φροντίδα και τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής.

Το βάθος και το εύρος των ψηφιακών δεδομένων υπερβαίνει εκείνο που διατίθεται από παραδοσιακές έρευνες, διοικητικές ή ερευνητικές πηγές.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε μελέτη ειδικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε 28 χώρες – μέλη, συμπεριλαμβανομένης και την Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες 17 χώρες (δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) ανέφεραν ότι τουλάχιστον το 90% των νοσοκομείων τους αποτυπώνουν διαγνώσεις και πληροφορίες θεραπείας στα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών.

Λιγότερες χώρες ανέφεραν τόσο μεγάλη διείσδυση στην ηλεκτρονική τήρηση αρχείων στα επείγοντα περιστατικά και σε ειδικά ιατρεία.

Δεκαοκτώ χώρες ανέφεραν την ύπαρξη ενός συστήματος ηλεκτρονικού αρχείου Υγείας και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Παραπομπές

Η χώρα μας έχει ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπών ( eReferrals) για χορήγηση συνταγών φαρμάκων και διαδικτυακό σύστημα συνταγογράφησης (ePrescribing).

Στην Ελλάδα, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) έχει αναπτύξει εθνικές εφαρμογές ηλεκτρονικής Υγείας για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας.

Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι από τα πλέον προηγμένα, καθώς – εκτός των άλλων – συμβάλλει στον έλεγχο της δαπάνης με τη χρήση φαρμάκων και τη βελτίωση της διαφάνειας και του διοικητικού ελέγχου.

Δεν διαθέτει, ωστόσο, σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην τελευταία θέση, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

Ασθενείς

Εννέα από τις χώρες που μετείχαν στη μελέτη παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να επισκέπτονται υπό προϋποθέσεις τα ηλεκτρονικά τους αρχεία Υγείας (Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Μεξικό, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ).

Μόνον οκτώ χώρες ανέφεραν πως έχουν σύστημα διασύνδεσης των ηλεκτρονικών τους αρχείων σε πέντε βασικές παραμέτρους: διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, αποτελέσματα ιατρικής απεικόνισης και χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρόκειται για τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Ηνωμένο Βασίλειο.