Μετά τις πολλαπλές οχλήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), η Διεύθυνση  επαγγελμάτων υγείας του Υπουργείου Υγείας έδωσε προς όλες τις Νομαρχίες της χώρας διευκρινιστική εγκύκλιο  για την άσκηση των διοικητικών μέσων που πρέπει να γίνουν προκειμένου να περιοριστούν οι περιπτώσεις αντιποίησης που υφίσταται το επάγγελμα των φυσικοθεραπευτών, στοχεύοντας παράλληλα στην προστασία της   Δημόσιας Υγείας. 

Η εγκύκλιος αυτή αναφέρει τα εξής:

"Λόγω πολλών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τη μεμονωμένη και αποσπασματική παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και οποιονδήποτε άλλων πράξεων επαγγελματιών υγείας των αντίστοιχων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, σας ενημερώνουμε κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας από εργαζόμενους που δε διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε χώρους που δεν πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας, δεν αποτελούν θεσμοθετημένο ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση λειτουργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού και της ατομικής υγείας των πολιτών με διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών σας."

Σε συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΣΦ, κ. Πέτρο Λυμπερίδη, μας τόνισε ότι χρόνο με το χρόνο το πρόβλημα της αντιποίησης ενισχύεται και ήδη από φέτος ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν γίνει έπιασε τριψήφιο νούμερο. Καταγγελίες από την Αρκαδία, την Λακωνία, τα Χανιά, την Πιερία αν και τα πρωτεία της παρανομίας είναι στην Αθήνα.
Για το  πρόβλημα της αντιποίησης, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ξεκινήσει συνεργασία  με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, με το Σώμα Επιθεώρησης Υγείας, ενώ κάποιες καταγγελίες έχουν  προωθηθεί και στη δικαιοσύνη.
Πρέπει, υπογραμμίζει, να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, καθώς δεν είναι μόνο το ότι ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών πλήττεται από την ανεργία σε ποσοστό 30% αλλά και ότι τα διαφυγόντα κέρδη για το κράτος ανέρχονται σε εκατ. ευρώ.