Έξι προτάσεις για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο με τις τιμές των φαρμάκων, απευθύνει ο πρόεδρος του Pharma Innovation Forum και διευθύνων σύμβουλος Janssen Ελλάδας.

Μιλώντας την Πέμπτη στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο Μάκης Παπαταξιάρχης πρότεινε εξορθολογισμό της σημερινής κατάστασης, στο εξής πλαίσιο:

 1. Συνυπευθυνότητα και προβλεψιμότητα.
 2. Αύξηση του προϋπολογισμού για το Φάρμακο.
 3. Δημιουργία χώρου με τεκμηριωμένη εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως τα εμβόλια.
 4. Ρεαλιστική χρηματοδότηση του νοσοκομειακού τομέα.
 5. Νέα τιμολογιακή πολιτική φαρμάκου με χρήση των χωρών της Ευρωζώνης, σε ετήσια και όχι εξαμηνιαία βάση.
 6. Αναθεώρηση και βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για την αξιολόγηση της τεχνολογίας.

Ο πρόεδρος του Pharma Innovation Forum υπογράμμισε πως η φαρμακοβιομηχανία απαιτεί συναίνεση και συνεργασία, διαφάνεια και εκπόνηση ενός μεσο - μακροπρόθεσμου σχεδίου, πρόσβαση στα διαθέσιμα οικονομικά και διεπιστημονικά δεδομένα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Απαιτεί, επίσης, αξιολόγηση και σεβασμό της συνεισφοράς της στην ελληνική οικονομία, εξορθολογισμό που να προστατεύει και να μην απειλεί τις συνθήκες βιωσιμότητας, επανάκτηση του απολεσθέντος σημείου ισορροπίας λόγω της παρατεταμένης χρήσης και επιμονής στην εφαρμογή μονόδρομων, ατελών και αδικαίωτων επιλογών με ελλειμματική τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαταξιάρχη, η Ελλάδα είναι σήμερα μία χώρα με ιστορικά παγκόσμια, μοναδικών χαρακτηριστικών παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Έχει υποστεί βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και εμφανίζει υψηλή ανεργία, που συνεπάγεται περιορισμένο σύνολο ασφαλιστικών εισφορών.

Την ίδια ώρα, εισάγεται ένα νέο συμβόλαιο για την Υγεία και υποαξιολογούνται οι νέες διαμορφωμένες ιατρικές ανάγκες.

Διαπραγμάτευση

Η βιομηχανία – είπε – διαπραγματεύεται τα παρακάτω:

 • Ενιαία και όχι τεμαχισμένη εθνική πολιτική Υγείας. Μια ολιστική θεώρηση.
 • Αναδιάρθρωση των κατακερματισμένων προϋπολογισμών.
 • Δραστική μείωση των ποσών που αντιστοιχούν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback).
 • Θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Μητρώο ασθενών.
 • Συνταγογραφικές οδηγίες.
 • “Κλειστούς” προϋπολογισμούς ανά θεραπευτική κατηγορία σε ρεαλιστική βάση, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
 • Συνέχεια της υποκατάστασης των κενών της πολιτείας στη χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας των Ελλήνων πολιτών.

Στον αντίποδα, απορρίπτει τους αιφνιδιασμούς και τις παρεμβάσεις με αναδρομική ισχύ.

Στρεβλώσεις

Απορρίπτει, επίσης, τη λογική των παρατεταμένων στρεβλώσεων, το καθεστώς μόνιμης μεταβλητότητας, την αδιαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη στοχοποίηση του φαρμακευτικού κλάδου.

Η βιομηχανία είναι κατά της ποινικοποίησης της λογικής κερδοφορίας ως προϊόν υγιούς επιχειρηματικότητας, του συγκεντρωτισμού και της αυστηρά λογιστικής προσέγγισης στη συζήτηση που αφορά τον Έλληνα ασθενή.

Απορρίπτει τις αθέμιτες εταιρικές ή πολιτικές πρακτικές, την επιθετική πολιτειακή λογική, τη συμμετοχή της βιομηχανίας με βάση τα ταμειακά ελλείμματα ως προϊόν πολιτικών και το Μνημόνιο ως άλλοθι για ανεπάρκειες και λάθη.

Δημ.Κ.