Το τεράστιο βάρος στη συνολική δαπάνη για το φάρμακο, που καλείται να σηκώσει η φαρμακοβιομηχανία στη χώρα μας, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

Μιλώντας την Πέμπτη στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ο Πασχάλης Αποστολίδης παρουσίασε στοιχεία, από τα οποία προκύπτει πως η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι υπερτριπλάσια στη χώρα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ επέδειξε τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος δείχνει πως το σύνολο των ποσών που καλούνται να επιστρέψουν οι εταιρείες ως υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) ή υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) ανέρχονται ετησίως σε 946 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο (σε απόλυτους αριθμούς) σε σχέση με το αντίστοιχο στην Ισπανία, όπου είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και πολλαπλάσιο της Πορτογαλίας, όπου το αντίστοιχο ποσό είναι μόλις 161 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη όταν συγκρίνονται τα ποσοστά. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας στη συνολική δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ανέρχεται στο 27,3%.

Το ποσοστό αυτό είναι τρεις φορές υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (8,6%) και υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο της Γερμανίας (13,3%).

Είναι κατά σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Πορτογαλίας (6,6%) και εννέα φορές υψηλότερο από το ποσοστό της Ισπανίας (3,1%)!

Υστερεί

Ο κ. Αποστολίδης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα ποσά που διατίθενται στη χώρα μας για δαπάνες Υγείας.

Η κατά κεφαλή δαπάνη στην Ελλάδα – είπε – είναι 2.273 ευρώ, υστερώντας θεαματικά από την ευρωπαϊκή μέση δαπάνη (4.003 ευρώ).

Είναι, δε, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη τς Ισπανίας (3.248 ευρώ) και της Πορτογαλίας (2.734 ευρώ).

Δημ.Κ.