“Ο προϋπολογισμός τηρεί τις δεσμεύσεις και τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί. Διατηρεί το βασικό πυρήνα των μέτρων λιτότητας, χωρίς όμως να πλήττει περαιτέρω το Κοινωνικό Κράτος ούτε να ακυρώνει τις παρεμβάσεις ανακούφισης των αδύναμων που έχουν δρομολογηθεί”.

Με τη φράση αυτή προσδιόρισε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας τον χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο Ανδρέας Ξανθός ανέφερε πως στον προϋπολογισμό του 2018 δεν υπάρχουν περικοπές δημοσίων δαπανών στην Υγεία.

Επανέλαβε την εκτίμηση πως δεν έχει σημασία εάν η χρηματοδότηση της Υγείας δεν προέρχεται από το Δημόσιο, σημειώνοντας πως αυτό είναι καθαρά λογιστικό θέμα.

Την άποψη αυτή, πάντως, δεν συμμερίζεται το σύνολο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες χρηματοδοτούν το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών Υγείας. Στην Ελλάδα, οι ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών για την Υγεία είναι της τάξης του 50%.

Σημείωσε πως το όριο των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ παραμένει στα ίδια επίπεδα και το 2018 και μάλιστα για τα νοσοκομεία είναι αυξημένο σε σχέση με το αρχικό όριο του 2017 (1,711 δισ. το 2018 - 1,654 δισ. το 2017).

Αυτό που μειώνεται – είπε – είναι η κρατική χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ, που όμως αντισταθμίζεται πλήρως από την αύξηση της μεταβίβασης πόρων του ΕΟΠΥΥ προς το ΕΣΥ και από τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων.

Από το 2016 οι εισπράξεις των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και την Κοινωνική Ασφάλιση είναι το 35% των εσόδων τους ενώ όλη την προηγούμενη 4ετία ήταν περίπου το 8% έως 10%.

Από 100 εκ. ευρώ κατά μέσο όρο που απέδιδε ο ΕΟΠΥΥ το χρόνο στα νοσοκομεία παρότι προϋπολογίζονταν πάνω από 700 εκατομμύρια, το 2016 έφτασε τα 530 εκ. Ευρώ και το 2017 αναμένεται να ξεπεράσει τα 650 εκ. ευρώ.

Διαθέσιμα

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, τα νοσοκομεία και οι ΥΠΕ διαθέτουν πολύ μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα.

Τον Οκτώβριο, υπήρχαν ως ταμειακό υπόλοιπο 522 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία (με ληξιπρόθεσμα χρέη 505 εκ.) και 96 εκ. ευρώ στις ΥΠΕ.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση (ταμειακά διαθέσιμα - υποχρεώσεις) των νοσοκομείων το 2015 ήταν -940 εκ. ευρώ, το 2016 ήταν +35 εκ. ευρώ και στο τέλος του 2017 θα είναι +400 εκ. ευρώ περίπου.

Ο κ. Ξανθός παραδέχτηκε, πάντως, πως το μείζον πρόβλημα του συστήματος Υγείας που είναι το χαμηλό όριο δημόσιων δαπανών (5,1% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 7,2% ).

Δημ.Κ.