Μόνο μία παραλία της Σαλαμίνας θεωρείται επικίνδυνη για κολύμβηση από το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για τον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής, εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Αυτό αναφέρεται σε νέα Υγειονομική Διάταξη, η οποία παρατίθεται πιο κάτω και έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης, η οποία είχε εκδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Στη νέα απόφαση του Ανδρέα Ξανθού δεν θεωρούνται επικίνδυνες τέσσερις ακτές, που περιλαμβάνονταν στην απαγόρευση Νοεμβρίου, και οι οποίες έχουν προφανώς καθαριστεί από την πετρελαιοκηλίδα.

Πρόκειται για ακτές στον Πειραιά, στο Παλαιό Φάληρο, στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη και στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του υπουργείου Υγείας, η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς.

Περιορίζει, επίσης, τη διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρόβιων φυτών.

Μακρόχρονη

Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, τύπος πετρελαίου).

Από την καταβύθιση σταγονιδίων στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί οργανισμοί που φιλτράρουν την τροφή τους (μύδια, στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες με γοργούς ρυθμούς.

Αν και οι άμεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά μικρής κλίμακας, δεν αποκλείονται μακροχρόνιες επιπτώσεις και ενδεχόμενα φαινόμενα βιοσυσσώρευσης.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες