Συλλογική διαπραγμάτευση με τις εταιρείες σε μία σειρά από ακριβά φάρμακα, πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά, μεθοδεύουν οι χώρες του “ευρωπαϊκού νότου”.

Οι εννέα χώρες που μετέχουν στη λεγόμενη “Διακήρυξη της Βαλέτας”, οργανώνουν τη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλίσουν προσιτές τιμές αποζημίωσης σε καινοτόμα φάρμακα.

Πρόκειται για ογκολογικά, “ορφανά” φάρμακα και βιολογικούς παράγοντες, που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), αλλά δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει και δεν έχουν τιμολογηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Όπως αναφέρθηκε στη σύνοδο των εννέα χωρών, που έγινε την Τρίτη στη Μαδρίτη, το κρίσιμο ζήτημα είναι η κατάλληλη πολιτική, τεχνική και νομική προετοιμασία για την επικύρωση από τα κράτη - μέλη των συμφωνιών που θα επιτευχθούν μέσω των κοινών διαπραγματεύσεων.

Στη σύνοδο συμμετείχε και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και οι εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τη χώρα στην Τεχνική Επιτροπή της Βαλέτας.

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, για πρώτη φορά προωθείται έμπρακτα οργανωμένη πολιτική απαίτηση μιας ομάδας ευρωπαϊκών χωρών για κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες τιμές στα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ).

Ο κ. Ξανθός επεσήμανε την ανάγκη να προετοιμαστούν οι χώρες για τον τρόπο επικύρωσης και τη νομική ισχύ των συμφωνιών που θα έχουν προκύψει μετά από διακρατική διαπραγμάτευση.

Κατέθεσε την ιδέα διεύρυνσης της Τεχνικής Επιτροπής, με εξειδικευμένους νομικούς από κάθε χώρα που θα θωρακίσουν το πλαίσιο της έγκρισης και υλοποίησης των συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο.

Χώρες

Οι έξι χώρες που μετείχαν αρχικά (από τον Μάιο του 2017) στη “Σύνοδο της Βαλέτας” ήταν οι: Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ακολούθησαν η Ιρλανδία και η Ρουμανία. Κατά την τελευταία σύνοδο, προστέθηκε και ένα νέο μέλος, η Σλοβενία, ενώ η Κροατία υπέγραψε σύμφωνο να μετάσχει ως “παρατηρητής”.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος, για πρώτη φορά, από τη Γαλλία να παρακολουθήσει τις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής.

Δημ.Κ.