Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, είτε σε προεγχειρητική ή μετεγχειρητική φάση, είτε σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύμονα, είναι μεγίστης σημασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσω της εκμάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για μειωμένη δύσπνοια, στην απομάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της ακινητοποίησης και της συμμετοχής σε δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης για βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικής ικανότητας στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

  •  Ένα δομημένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκομειακό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6 εβδομάδων, σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που κάνουν χημειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις.
  • Ένα δομημένο πρόγραμμα 24 εβδομάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα για την πρόληψη και ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας αυτών των ασθενών. 

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενημερώνει το ευρύ κοινό τόσο για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.