Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκε ακόμη μια φορά το ελληνικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Health Consumer Powerhouse, Ltd , το ελληνικό σύστημα υγείας κατέλαβε την 32η θέση στην Ευρώπη επί συνόλου 35 κρατών που αξιολογήθηκαν. Η Ελλάδα βρέθηκε πάνω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η επιδείνωση του ελληνικού συστήματος υγείας αποδίδεται στην πρωτοφανή περικοπή δαπανών για την υγεία. Αναφέρεται μία δραματική μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης για υγειονομική περίθαλψη μεταξύ 2009-2011 φθάνοντας σχεδόν το 28% και μία αύξηση μόλις 1% το 2012. Όπως υποστηρίζεται, σε καμία άλλη χώρα που επίσης έχει πληγεί από την οικονομική κρίση όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, κλπ, δεν έχει αναφερθεί μία τόσο σοβαρή μείωση δαπανών για την υγεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σλοβακία   με τα 2,8 ευρώ ανά ασθενή το μήνα στον οικογενειακό γιατρό (αυτά έρχονται από τον συνδυασμό δημόσιου και 2 ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων)- σε αντιδιαστολή με τα δικά μας 0,72 ευρώ  αναρριχήθηκε στη 13η θέση με 749 βαθμούς.

Ωστόσο, άξιο λόγου είναι ότι παρά την σημαντική συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία, η Ελλάδα, εξακολουθεί να έχει την 3η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη.

Μέρος της εξήγησης για αυτό είναι η απροθυμία απέναντι στα γενόσημα φάρμακα. Όπως αναφέρεται, οι πάροχοι υγείας δεν δείχνουν την ίδια προτίμηση  στα γενόσημα έναντι των επωνύμων φαρμάκων.    

Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση, η Ελλάδα έλαβε 569 βαθμούς, ενώ στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν η Ολλανδία, Ελβετία, Δανία, Νορβηγία και το Λουξεμβούργο.