Με τίτλο “Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία”, διεξάγεται από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή το 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦαΜ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου, οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής Μάκης Παπαταξιάρχης (διευθύνων σύμβουλος Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) και Κώστας Παναγούλιας (Αντιπρόεδρος Vianex), παρουσίασαν τη Δευτέρα τα θέματα που θα αναλυθούν.

Σκοπός – είπαν – είναι η εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΦαΜ Σοφία Νάσιου παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της Εταιρείας, εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις και στη συμβολή της στην επαγγελματική ενδυνάμωση των στελεχών του κλάδου.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως “...το επιστέγασμα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων, το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, έχει περισσότερα από 20 χρόνια τώρα ταυτιστεί με την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης και δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς θεσμούς στο χώρο”.

Σύμφωνα με την κ. Νάσιου, φιλοδοξία των διοργανωτών είναι το φετινό συνέδριο να συνεχίσει την παράδοση της επιτυχίας των προηγούμενων διοργανώσεων, τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, όσο και ως προς το επίπεδο των εισηγητών και την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων.

Μια παράδοση, που έχει δημιουργήσει σε όλους σας υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις.

Οι πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής, κ.κ. Παπαταξιάρχης και Παναγούλιας αναφέρθηκαν εις βάθος στα θέματα που θα πραγματευθεί το Συνέδριο.

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι “Στόχος του Συνεδρίου είναι να θέσει το πλαίσιο για την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους εταίρους του κλάδου και να αναδείξουν την αξία που προσφέρουν προς τους ασθενείς, τους επαγγελματίες Υγείας, τις Αρχές και την Κοινωνία.

Βασική επιδίωξη είναι να αποτελέσει η φετινή διοργάνωση εφαλτήριο παραγωγικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων του κλάδου, ώστε η Φαρμακοβιομηχανία να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εγχώριας οικονομίας, της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας και της βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

Επιφορτισμένη με την ευθύνη να ανταπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η επιτυχία των προηγουμένων διοργανώσεων και λαμβάνοντας υπόψιν τις πλέον σύγχρονες τάσεις του χώρου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα πολυθεματικό και επίκαιρο επιστημονικό πρόγραμμα που απαντά σε καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς των στελεχών του κλάδου μας”.

Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη, θα συζητηθεί αναλυτικά η έννοιά της και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τους διαφορετικούς συνομιλητές στο χώρο της Υγείας.

Για να επιτευχθεί αυτό και να υπάρξει ένας παραγωγικός διάλογος που να καταλήξει σε ουσιαστικά συμπεράσματα, θα υπάρξουν τοποθετήσεις από σημαντικούς εκπροσώπους όλων των φορέων, και συγκεκριμένα των ασθενών, των επαγγελματιών Υγείας, των αρχών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Έρευνα

Έναυσμα για συζήτηση θα δώσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έτρεξε στο ευρύ κοινό σχετικά με την εμπιστοσύνη ως προς της φαρμακευτικές εταιρείες και τα στελέχη τους.

Στη συνέχεια, θα συζητηθεί σε βάθος τι χρειάζεται για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη του κλάδου καθώς και οι πρακτικές και τα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε η εμπιστοσύνη στα στελέχη να αποτελέσει βασικό παράγοντα ενδυνάμωσης του κλάδου.

Στη συνέχεια, θα συζητηθούν εκτενώς οι κυρίαρχες τάσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

Θα αναφερθούν πετυχημένα παραδείγματα του χώρου, καθώς και οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη και καινοτόμες πρακτικές από άλλους κλάδους και ιδιαίτερα από τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας θα συζητηθεί αναλυτικά με ιδιαίτερη έμφαση στην Ψηφιακή Ιατρική, στην Ψηφιακή Επικοινωνία και Κοινωνική δικτύωση όχι μόνο με τους επαγγελματίες υγείας αλλά με όλους τους εταίρους και συνομιλητές του χώρου της Υγείας.

Η ικανότητα των στελεχών να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και την υλοποίηση υπηρεσιών που προσδίδουν αξία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για επιτυχία στο μέλλον.

Όσον αφορά στην Αξία, στόχος της συζήτησης είναι να υπάρξουν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες, η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και το μέλλον της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Εξατομικευμένη

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν εκτενώς οι στρατηγικές διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ειδική αναφορά στην Εξατομικευμένη Θεραπεία, καθώς επίσης και στη συμβολή των Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής (RWE) στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας.

Τέλος, καθώς βρισκόμαστε προ των πυλών της εφαρμογής της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας στην Ελλάδα, θα συζητηθούν εκτενώς η εμπειρία από την Ευρώπη, οι καλές πρακτικές, τα πιθανά θέματα προς επίλυση και βέβαια η εφαρμογή της στην ελληνική πραγματικότητα και οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

Η γενική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦαΜ, Βάσω Μπακατσέλου αναφέρθηκε στην ομιλία του διακεκριμένου ομιλητή σχετικά με το πως τα στελέχη μπορούν να είναι επιτυχημένα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον.

Κατά την παρουσίαση του συνεδρίου, έγινε και αναφορά στο θεσμό των Αριστείων.

Κατά την παρουσίαση του θεσμού η κ. Μπακατσέλου ανέφερε ότι στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η απονομή των “Αριστείων ΕΕΦαΜ”, του θεσμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στην αγορά του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 18 υποψηφιότητες, οι οποίες σύμφωνα με την κριτική επιτροπή ήταν όλες εξαιρετικού επιπέδου τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την παρουσίαση, που καταδεικνύει για μια ακόμα φορά την υψηλή ποιότητα και το πάθος με το οποίο εργάστηκαν οι συνάδελφοι για να τις υλοποιήσουν”.

Επιπλέον Πληροφορίες