Σε μικρή αναθεώρηση προς τα πάνω προχώρησε το υπουργείο Υγείας σε σχέση με τις απολαβές των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Με την απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, οι μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται από 1.800 έως 2.000 ευρώ, έναντι 1.600 ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος τροποποιείται με νέα προκήρυξη (πιο κάτω).

Το ποσό αυτό είχε κριθεί πολύ χαμηλό από τους γιατρούς και υπήρξε πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον στην προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ.

Οι μισθοί θα ορίζονται πλέον με βάση τον πληθυσμό ευθύνης κάθε γιατρού και συντελεστή με βάση την ηλικία των ασφαλισμένων που θα καλύπτουν, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός

Σύμφωνα με τον νόμο 4486/17, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας γιατρός ανά 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά, έως και 14 ετών.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε 1 ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

Κατ’ εξαίρεση, κατά το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους γενικούς γιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09 ευρώ για τους παιδιάτρους στα 1.800 ευρώ.

Μετά τη παρέλευση του εξαμήνου η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Υποχρεώσεις

Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:

  • Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
  • Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
  • Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι μέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο θα προκύπτουν κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.

Επίσκεψη

Με άλλη απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, καθορίζεται ως εξής η διάρκεια της επίσκεψης:

Η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων των ιατρικών ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας καθορίζεται στα 15 λεπτά, ενώ για την ειδικότητα της Παιδιατρικής, καθορίζεται στα 20 λεπτά.

Για το πρώτο ραντεβού, ο χρόνος διάρκειας ορίζεται σε 30 λεπτά, προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό ιστορικό και η ολοκλήρωση της εγγραφής στον οικογενειακό ιατρό.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του γιατρού.

TΟΜΥ

Στο μεταξύ, με εγκύκλιο που εξέδωσε την Πέμπτη και η οποία παρατίθεται πιο κάτω, ο υπουργός Υγείας διευκρινίζει πως οι μισθοί των γιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) μπορούν να φτάσουν στα 2.189 ευρώ.

Για τους παθολόγους, ο βασικός μισθός είναι 1.894 ευρώ και για τους γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους 1.833 ευρώ.

Τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), οικογενειακή παροχή και επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ). 

Επιπλέον Πληροφορίες