"Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή δράση του στον Τομέα της Παιδικής Προστασίας και την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει λειτουργεί "Το Σπίτι του Παιδιού", το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας στην Ελλάδα, πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, από τον Μάρτιο του 2015.

"Το Σπίτι του Παιδιού" προσφέρει Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά θυματοποιημένα, εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του (Μάρτιος 2015) έως και τις 30 Ιουνίου 2018, 498 παιδιά και έφηβοι θύματα κάθε μορφής Κακοποίησης ή bullying δέχτηκαν 17.898 θεραπευτικές υπηρεσίες από την εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, η οποία απαρτίζεται από τον Ψυχίατρο - Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου κον Γιώργο Νικολαϊδη, 3 Παιδοψυχιάτρους, 4 κλινικούς Ψυχολόγους, 1 Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 Εργοθεραπευτή και 1 ειδική Παιδαγωγό, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για εξωτερική εποπτεία των κλινικών περιστατικών.

Παράλληλα, υπάρχει το Κέντρο Συνηγορίας, ένας αυτόνομος και ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον οποίο -υπό καθεστώς πλήρους προστασίας- παιδιά μπορούν να μετέχουν στις νομικές διαδικασίες με την ιδιότητα του θύματος ή του μάρτυρα σε μία προσπάθεια προώθησης διαδικασιών "Φιλικής Δικαιοσύνης προς τα παιδιά" και να αποφεύγεται η κατάθεσή τους πολλές φορές στις αέναες δικαστικές διαδικασίες.

Το Κέντρο Συνηγορίας, εδώ και 3 χρόνια, έχει τεθεί στη διάθεση των εμπλεκόμενων Αρχών (Δικαστικών, Εισαγγελικών και Αστυνομικών Λειτουργών) καθώς και των Υγειονομικών από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αλλά – δυστυχώς - δεν έχει αξιοποιηθεί.

Ο εξειδικευμένος αυτός χώρος, μπορεί να πλαισιωθεί από Διατομεακή Ομάδα ανταπόκρισης στο φαινόμενο της Παιδικής Κακοποίησης, η οποία θα απαρτίζεται από τους συναρμόδιους φορείς (Αστυνομία, Ιατρικές και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Εισαγγελία, Λοιπές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες της Οικογένειας και του Παιδιού θύματος) σε διασύνδεση με την "Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056" και φυσικά υπό το Συντονισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από "Το Σπίτι του Παιδιού" περιλαμβάνουν:

● Έγκαιρη παρέμβαση - αξιολόγηση - συμβουλευτική υποστήριξη.
● Διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των παιδοψυχιατρικών προβλημάτων.
● Σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης που εμφανίζουν ψυχοπαθολογικές διαταραχές η όλη προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης την σφαιρική αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων παράλληλων αναγκών τους συμπεριλαμβανομένων της διάγνωσης και θεραπείας ειδικών μαθησιακών αναγκών και της παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης.
● Συμβουλευτική σε γονείς, φροντιστές και λοιπά πρόσωπα αναφοράς.
● Παρακολούθηση - καταγραφή - στατιστική επεξεργασία των αναγκών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που απορρέουν από τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών.
● Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης της κοινότητας με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής φαινομένων παιδικής κακοποίησης.
● Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας, ψυχίατρος κος Γιώργος Νικολαϊδης, τονίζει πως η διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα αναλαμβάνει τη σφαιρική και ολόπλευρη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική προσπέλαση των διαταραχών που τα παιδιά - θύματα αντιμετωπίζουν και δηλώνει: "Δυστυχώς οι περιπτώσεις παιδιών-θυμάτων που φτάνουν σε όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, κρατικές και μη, είναι ελάχιστες σε σχέση με την πραγματική διάσταση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. Το Κέντρο Ημέρας δημιουργήθηκε για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες θυματοποίησης εντός ή εκτός του οικογενειακού τους πλαισίου και διαβιούν είτε σε άλλα της βιολογικής τους οικογένειας πλαίσια φιλοξενίας παραδοσιακά (ξενώνες, οικοτροφεία, καταφύγια κ.λπ.) ή εναλλακτικά (αναδοχή) είτε εξακολουθούν να διαμένουν με την οικογένειά τους".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τροφές για καλή υγεία του εντέρου
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"