Με εμπόδια γίνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Αν και μπαίνουμε σταδιακά στην περίοδο υψηλού κινδύνου, εμβόλια δεν έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Υγείας και οι εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της συνταγογράφησης, όπως οι υπόλοιποι πολίτες.

Ο ιός της γρίπης, ωστόσο, αποτελεί για αυτούς επαγγελματικό κίνδυνο και έπρεπε να υπάρχει απλούστερη διαδικασία. Η κάλυψή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να περιορίζεται η μετάδοση της γρίπης από το προσωπικό.

Σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι υγειονομικοί ανήκουν στις ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν συστηματικά και καθολικά.

Οι εργαζόμενοι σημειώνουν πως, μέχρι σήμερα, το υπουργείο Υγείας δεν έχει στείλει εμβόλια στο νοσοκομείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εμβολιασμός κάθε εργαζόμενου να γίνεται αφού πρώτα συνταγογραφηθεί το εμβόλιο από τους επισκέπτες Υγείας, οι οποίοι κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να προλάβουν.

“Τι και αν υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι ο εργοδότης οφείλει να διενεργεί δωρεάν, με δική του επιβάρυνση, τα εμβόλια έναντι βιολογικών παραγόντων κινδύνου;”, αναρωτιούνται.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες Υγείας ο ιός της γρίπης είναι επαγγελματικός κίνδυνος και εργοδότης είναι η διοίκηση και εν τέλει το υπουργείο Υγείας.

Όλοι οι σχετικοί επιστημονικοί φορείς επισημαίνουν πως, για να επιτευχθεί συστηματικός εμβολιασμός στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, πρέπει να ενεργοποιηθούν σε συνεργασία οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, οι υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας και Πρόληψης και Προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, να ενημερώσουν έγκαιρα και να σχεδιάσουν τον εμβολιασμό.

Κυρίως υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να χορηγείται το εμβόλιο δωρεάν, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς για παράδειγμα να απαιτείται η συνταγογράφηση και η ατομική προμήθεια των εμβολίων.

Πολύ περισσότερο που συστηματική καταγραφή δεν μπορεί να γίνει για τους υγειονομικούς, που αναγκάζονται να εμβολιάζονται στα φαρμακεία της γειτονιάς τους και όχι από τις σχετικές υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Νομοθεσία

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως η παραβίαση της νομοθεσίας από το υπουργείο Υγείας ξεκινάει διαχρονικά από το προηγούμενο στάδιο, καθώς δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα γιατρός Εργασίας (είχε λήξει η σύμβαση τον Σεπτέμβριο).

Σε όσες εξαιρέσεις εφαρμόζουν τυπικά το νόμο, ο γιατρός Εργασίας είναι μισθωτός, με μπλοκάκι, με συμβάσεις έργου ολιγόμηνες, επιλέγεται με “μειοδοτικό διαγωνισμό” ή ακόμα είναι “δανεισμένος από ιδιώτες εργολάβους υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας”, τις γνωστές Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας (ΕΞΥΠΠ ΥΑΕ).

Το σωματείο εργαζομένων διεκδικεί:

  • Πρόσληψη γιατρού Εργασίας, μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης.
  • Δωρεάν εμβολιασμό, με χορήγηση των εμβολίων από το νοσοκομείο για όλο το προσωπικό ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσης.

Για να επιτευχθεί συστηματικός αντιγριπικός εμβολιασμός – αναφέρουν – χρειάζεται πανελλαδική ανάπτυξη και επαρκής στελέχωση των Κέντρων Υγείας, καταγραφή των ομάδων υψηλού κινδύνου, έγκαιρη προμήθεια επαρκούς αριθμού εμβολίων και δωρεάν χορήγησή τους, χωρίς διακρίσεις, σε όσους απαιτείται.

Δημ.Κ.