Σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των αντιϋπερτασικών φαρμάκων Lucidel Lucidel Plus, προχωρεί η εταιρεία ELPEN.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, πρόκειται για τις παρακάτω τέσσερις παρτίδες από τις 187 που έχουν συνολικά διατεθεί στην ελληνική αγορά,

  • LUCIDEL F.C. TAB 150MG BTx28 - Lot 181247 - λήξη 06/2020.
  • LUCIDEL F.C. TAB 300MG BTx28 - Lot 181260 - λήξη 06/2020.
  • LUCIDEL F.C. TAB 300MG BTx28 - Lot 181277 - λήξη 06/2020.
  • LUCIDEL PLUS F.C. TAB (150+12,5)mg BTx28 - Lot 181390 - λήξη 07/2020.

Το φάρμακο περιέχει την ουσία ιρβεσαρτάνη (irbesartan), η οποία είναι ένας ειδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ και έχει ιδιότητες παρόμοιες με των α - ΜΕΑ, δηλαδή πρόκληση αγγειοδιαστολής και αναστολή της έκκρισης αλδοστερόνης.

Η ανάκληση προέκυψε στο πλαίσιο διερεύνησης σε παγκόσμιο επίπεδο νέων δεδομένων ως προς τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτων υλών.

Θυμίζουμε πως το θέμα με τη συγκεκριμένη δραστική ουσία βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εταιρείας, η ELPEN έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες Κανονιστικές Ενέργειες.

Η αντικατάσταση των παραπάνω παρτίδων είναι ήδη σε εξέλιξη, διασφαλίζοντας την επάρκεια της αγοράς.

Δημ.Κ.