Το ήμισυ των κρατών μελών της ΕΕ ανέφερε αυξημένη χρήση των νεότερων εμβολίων της γρίπης που παρέχουν ευρύτερη προστασία κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017/18, αναφέρει η τελευταία έρευνα που  διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Αυτά τα νέα εμβόλια περιέχουν τέσσερα στελέχη της γρίπης ή ένα ανοσοενισχυτικό. Επίσης, έξι κράτη μέλη ανέφεραν τη χρήση νεότερων στρατηγικών ανοσοποίησης που στοχεύουν σε πρόσθετες ηλικιακές ομάδες όπως τα παιδιά. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, μόνο λίγα κράτη κατάφεραν να προσεγγίσουν το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που είναι 75%- έχει οριστεί από την ΕΕ για την προστασία δεκάδων χιλιάδων ατόμων που κινδυνεύουν από θάνατο και σοβαρές ασθένειες λόγω της γρίπης.

Για τους ασθενείς με σοβαρή γρίπη ή για εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στον εμβολιασμό λόγω ασθένειας ή θεραπείας που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα, η χρήση αντιιικών φαρμάκων κατά της γρίπης μπορεί να είναι σωτήρια. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκδώσει συστάσεις για τη χρήση αντιιικών φαρμάκων κατά της γρίπης.

Η έκθεση του ECDC συνιστά τη βελτίωση των ποσοστών κάλυψης εμβολιασμού μέσω στοχοθετημένων εκστρατειών επικοινωνίας προς τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμης χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού. Οι χώρες που δεν έχουν ακόμη σχέδιο δράσης για τον εποχιακό εμβολιασμό κατά της γρίπης για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών κάλυψης εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν ένα τέτοιο σχέδιο.