Παράταση έως το τέλος Μαΐου δίνει το υπουργείο Υγείας στη θητεία προσωπικού, πλην γιατρών, που έχει προσληφθεί με αποφάσεις των δημόσιων δομών περίθαλψης.

Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων, μέχρι να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προσωπικού για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας (παρατίθεται πιο κάτω) στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Σχετική διάταξη, πάντως, περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του νόμου 4551, ο οποίος είχε δημοσιευτεί τον περασμένο Ιούλιο.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται πως η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά μέχρι την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Μεταμοσχεύσεις

Με την ίδια τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές κλινικές, που διαθέτουν σχετική άδεια, να πραγματοποιούν αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων.

Η σχετική ρύθμιση γίνεται “για να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αμεσότερη θεραπεία των ασθενών και να μην επιβαρύνεται η υγεία αυτών, λόγω καθυστέρησης και αναμονής”, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Υπόλογοι

Προβλέπεται, επίσης, πως οι δημόσιοι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του υπουργείου Υγείας δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Η έννοια του δημόσιου υπολόγου αποτελεί το πεδίο επί του οποίου ασκείται αποκλειστικά μια από τις θεμελιωδέστερες αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου: η αναγνώριση της προσωπικής και περιουσιακής ευθύνης των δημόσιων υπολόγων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες