Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση των - συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ - φορέων Π.Φ.Υ., με θέμα την εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των κλειστών προϋπολογισμών και των επιστροφών (rebate και claw-back), που έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετέχουν και οι φυσικοθεραπευτές.

Αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. συμμετείχε στην συνάντηση με τον Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθό, παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ Βασίλη Πλαγιανάκου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Τάκη Γεωργακόπουλου.

Ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε τις προτάσεις του Υπουργείου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την επιπλέον ενίσχυση των κωδικών για τους φορείς Π.Φ.Υ., με το ποσό των 30.000.000 ευρώ, ποσό θα κατανεμηθεί αναλογικά και στον κωδικό ΣΤ – Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, ενώ – όπως ανέφερε - οι λύσεις για την εξάλειψη του claw back του β΄ εξαμήνου του 2018 είναι περιορισμένες.

Είναι γνωστό ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας το 2018 είναι πολύ υψηλότερη από τα καθορισμένα ετήσια όρια των 68.000.000 ευρώ και ανέρχεται (προ rebate) στα 100.000.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει τεράστια ποσοστά επιστροφής rebate αλλά και claw back, καθώς, μόνο για το α΄ εξάμηνο, το  claw-back ανέρχεται στο 26,05%.

Είναι επίσης γεγονός ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν αναλογιστούμε ότι, με τον ισχύοντα από την 1-11-2018 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας-ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄ 4898), διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η κυστική ίνωση, παρατάθηκε ο χρόνος διενέργειας συνεχόμενων και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα, εφ΄ όρου ζωής.

Το γεγονός της αύξησης της δαπάνης παραδέχτηκε και ο Υπουργός Υγείας κατά την συζήτηση της Τρίτης, γεγονός που θα συμβεί αμέσως μόλις ενσωματωθούν στο σύστημα οι νέες δυνατότητες συνταγογράφησης για τέτοιου είδους ασθένειες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ  θα σταθμίσει τα γεγονότα, έχοντας υπόψιν τις δεσμεύσεις του Υπουργού για ενίσχυση της επιτρεπτής δαπάνης για φυσικοθεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ για το 2019, αλλά και τις επερχόμενες εθνικές εκλογές και θα καθορίσει αναλόγως τη στάση του κλάδου εφεξής.