Μία ακόμη κορυφαία διάκριση λαμβάνουν οι σχολές Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το Shanghai Jiaotong University, στο πλαίσιο της δραστηριότητας Academic Ranking of World Universities (ARWU), η Ιατρική, η Οδοντιατρική και η Φαρμακευτική σχολή βρίσκονται πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη με βάση το ακαδημαϊκό έργο.

Η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε πέντε επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές, ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους αντικειμένου. 

Και φέτος τα αποτελέσματα της κατάταξης επιφύλαξαν σημαντικές  διακρίσεις για το ΕΚΠΑ. Το Ίδρυμα έχει19 συμμετοχές στα κορυφαία Πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας, επί συνόλου 54 κατηγοριών.

Τα 19 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 12 Τμήματα του Ιδρύματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Δεδομένα

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν τα εξής δεδομένα:

  • Η επίδοση της Ιατρικής Σχολής, η οποία φέτος συμμετέχει στην κορυφή των Πανεπιστημίων σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η καλύτερη επίδοση επιτεύχθηκε στο αντικείμενο "Public Health" (Δημόσια Υγεία), το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 101 - 150.
  • Η σημαντική επιτυχία του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο διακρίθηκε, όπως και πέρυσι, σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα, με καλύτερη επίδοση στο αντικείμενο Human Biological Sciences (Επιστήμες Βιολογίας Ανθρώπου),  το οποίο βρίσκεται στη θέση 201 - 300.
  • Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη θέση 101 -150, παγκοσμίως στο αντικείμενο "Dentistry & Oral Sciences" (Οδοντιατρική και Επιστήμη Στοματικής Υγείας).

Εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 93,2/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 19 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London).

  • Το Τμήμα Φαρμακευτικής βρίσκεται στις θέσεις 151 – 200, στο αντικείμενο "Pharmacy & Pharmaceutical Sciences" (Φάρμακο και Φαρμακευτική Επιστήμη).
  • Το Τμήμα Νοσηλευτικής στον τομέα "Nursing" εντοπίζεται στις θέσεις 101 - 150, παρουσιάζοντας  ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 81,5/100.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ Θάνο Δημόπουλο, για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2012 -2016.

Απόδοση

Η ανάλυση των δημοσιεύσεων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε πέντε δείκτες, από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά.

Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.  

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).
  2. Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου. (Δείκτης CNCI).
  3. Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).
  4. Αριθμός άρθρων  Καθηγητών  και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν  σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).
  5. Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).