Την πρόθεσή του να υλοποιήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγειονομική θωράκιση των κατοίκων της Αττικής, εκφράζει ο Γιώργος Πατούλης.

Ο περιφερειάρχης τονίζει πως η νέα διοίκηση της Περιφέρειας έχει πέντε στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της Υγείας, για την υλοποίηση των οποίων έχει δεσμευθεί, με στόχο τη διατήρηση της υγείας των πολιτών.

Δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό έλεγχο, αναδεικνύει τις εξής στρατηγικές προτεραιότητες:

 1. Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του κρατικού μηχανισμού στην υποστήριξη του πολίτη μέσα στο σύστημα Υγείας.
 2. Υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής.
 3. Ανάληψη αναπτυξιακών δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και την προώθηση της Αττικής ως τουριστικού προορισμού Υγείας και Ευεξίας.
 4. Συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε προγράμματα ενημέρωσης πληθυσμού για πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Στόχος είναι η ένταξη στο Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του ΠΟΥ, στο οποίο συμμετέχουν σήμερα 55 μεγάλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
 5. Υιοθέτηση των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,  που αναδεικνύουν την Υγεία ως κεντρικό στόχο.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη, προτεραιότητα είναι το σύνθημα "Υγεία για Όλους".

Στόχος

Βασικός στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, είναι η βελτίωση της υγείας όλων των πολιτών και η μείωση των ανισοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων:

 • Πολιτικές για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: Προγράμματα επιδημιολογικής επαγρύπνησης, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης πληθυσμού, έγκαιρη και αποτελεσματική εντομολογική επιτήρηση, παρακολούθηση ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Μέτρα Πρόληψης για την Υγεία, με προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης,  ευαισθητοποίησης, αλλαγών συμπεριφοράς και συνηθειών βλαβερών για την  Υγεία. Ενίσχυση των δομών πρόληψης (ΚΕΠ Υγείας, υπηρεσίες πρόληψης εξαρτήσεων) όλων των Δήμων της Αττικής.
 • Στρατηγική για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με τους  Δήμους αλλά και τους κρατικούς φορείς.
 • Καθολική κάλυψη της Πρωτοβάθμιας Υγείας με δικτύωση των υπαρχόντων υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για αναβάθμιση και ταχύτερη παροχή των υπηρεσιών Υγείας. Διασφάλιση του δικαιώματος κάθε πολίτη της Περιφέρειας Αττικής για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπου κι αν κατοικεί.
 • Εφαρμογή Θεματικών Πολιτικών Υγείας, με επεξεργασμένα σχέδια εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο.
 • Προώθηση πολιτικών Υγιεινής διατροφής και προγράμματα παραγωγής υγιών τροφίμων , σε συνεργασία με τους Δήμους, τους συλλόγους των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των παρασκευαστών και των εμπόρων , όπου θα  συν – διαμορφωθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την βελτίωση της ποιότητας της τροφής μας.

Προσυμπτωματικός

Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου σε τακτική βάση, σε  όλους τους πολίτες της Αττικής.

Θα αφορά επτά βασικές ασθένειες, οι οποίε αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου, με εγκατάσταση συστημάτων επαγρύπνησης και έγκαιρης διάγνωσης μέσα από τα διεθνή πρωτόκολλα πρόληψης.

Προωθείται, επίσης, η προβολή της Αττικής ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού Υγείας και ευεξίας.

Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και καλύτερων εισοδημάτων, σε έναν ιδιαίτερα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών, του υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, αλλά και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής.