Η ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α , με αφορμή τα δημοσιεύματα  του τύπου αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας που έλαβαν χώρα αυτές τις ημέρες και τα οποία αφορούσαν σε «παράνομες υιοθεσίες και εμπόριο ωαρίων», επισημαίνει τα ακόλουθα:

''Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας με τους νόμους 3305/05 και 4272/14 επιτρέπει τη δωρεά γενετικού υλικού (σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων). Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (υπαγόμενη στο Υπουργείο Υγείας), έχει καθορίσει με αποφάσεις της, την αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνηση, την αποχή από την εργασία, τη διαμονή και τη μετακίνηση των δοτριών.

Ως εκ τούτου, συναλλαγές που εμπίπτουν στα προβλεπόμενα από το νόμο όρια και διαδικασίες δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται, ως παράνομες, ούτε πολύ περισσότερο να εμφανίζονται  «ως πώληση ωαρίων». Με τον ανωτέρω τρόπο δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις στο ευρύ κοινό, που δεν γνωρίζει τις διαδικασίες, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μία μεγάλη μερίδα υπογόνιμων γυναικών, που έχρηζαν δωρεάς ωαρίων, έγιναν μητέρες με τη διαδικασία αυτή! Για οποιαδήποτε άλλη εκτός νόμου διαδικασία, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, όπως εμπλοκή και μεσιτεία τρίτων προσώπων, η δικαιοσύνη και μόνον αυτή μπορεί να κρίνει και να αποφανθεί. Έως τότε όλα τα  φερόμενα ως εμπλεκόμενα μέρη καλύπτονται από το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο και οφείλουμε να σεβαστούμε.''