Κατάλογο με 56 προϊόντα, τα οποία κυκλοφορούν μέσω Διαδικτύου σαν "φάρμακα" και δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, ανακοινώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Οργανισμού, τα εν λόγω προϊόντα διακινούνται μέσω Διαδικτύου ως συμπληρώματα διατροφής.

Παρουσιάζονται, ωστόσο, σαν φάρμακα, καθώς, κατά τη διαφήμισή τους, γίνεται αναφορά σε πλήθος θεραπευτικών ενδείξεων. Πρόκειται για τα εξής προϊόντα:

 • Actifix.
 • Alergoxin.
 • Alvofix.
 • Androfix.
 • Anemoprotect.
 • Arthroactal.
 • Arthrofix Regenerator.
 • Arthroxin.
 • Bioactal.
 • Broncho Cleaner.
 • Calmofix.
 • Carcinofix.
 • Cardioxin.
 • Cell Cleaner.
 • Cholesterol Cleaner.
 • Colofix.
 • Colon Cleaner.
 • Cugi.
 • Dermoactal.
 • Diabexin.
 • Fat Burner.
 • Figurafix.
 • Flevofix.
 • Gallfix.
 • Gastroxin.
 • Glycofix.
 • Happy Man.
 • Happy Woman.
 • Hepa Cleaner.
 • Helicofix.
 • Heparixin.
 • Immunixin.
 • Lymphafix.
 • Manfix.
 • Manmax.
 • Menoprotect.
 • Multifix.
 • Multitonic.
 • Nephrofix.
 • Paki.
 • Parasite Cleaner.
 • PHmodulator.
 • Podagro Protect.
 • Podagrofix.
 • Pulsfix.
 • Relaxan.
 • SlimX5.
 • Strong kids.
 • Triactal.
 • Uroxin.
 • Varixin.
 • View protect.
 • View fix.
 • Womafix.
 • Womanixin.
 • Youth Booster.

Κίνδυνος

Τα προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, με συνέπεια να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Υπεύθυνη για την κυκλοφορία τους φέρεται η εταιρεία Biotica 1961. Ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει επανειλημμένα, το 2017 και το 2018, σε έκδοση ανακοινώσεων για πολλά από τα προϊόντα αυτά.

Κατά τον χρόνο έκδοσης των ανακοινώσεων αυτών, τα προϊόντα διακινούνταν από την εταιρεία Botanica Healthy Life, με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας, όπως η Biotica. 
‘Έπειτα από σχετική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνουν οι δύο εταιρείες στις ιστοσελίδες τους είναι απολύτως ψευδή.

Είναι ενδεικτικό ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές τηλεφωνικές συνδέσεις, καθώς παραλείπεται ένα ψηφίο.

Αναφορές

Ο ΕΟΦ έχει γίνει αποδέκτης πολλών αναφορών από καταναλωτές για προϊόντα που διακινούνται διαδικτυακά από τις παραπάνω εταιρείες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προειδοποίηση δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά ισχύει εξίσου για όλα τα μη εγκεκριμένα προϊόντα που κατά καιρούς διαθέτουν στην αγορά μέσω διαδικτύου οι παραπάνω εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά φαρμάκων από αναξιόπιστες πηγές, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Δημ.Κ.