Επαναλαμβανόμενα είναι τα φαινόμενα έλλειψης αίματος στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, με προσωπικό και ασθενείς να έχουν σημάνει "συναγερμούς" τέσσερις φορές από την αρχή του 2018.

Ο πλέον πρόσφατος αποτυπώνεται με καταγγελία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, από την οποία εκφράζονται φόβοι για τη ζωή και την υγεία των 200 πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, οι αναβολές στις μεταγγίσεις είναι συχνές και, σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να φτάσουν και τις δέκα μέρες.

Οι ετήσιες ανάγκες του Πανεπιστημιακού Ρίου σε αίμα εκτιμώνται σε 6.500 μονάδες, καθώς κάθε μεταγγιζόμενος χρειάζεται τέσσερις μονάδες αίματος το μήνα.

Η Αιμοδοσία του νοσοκομείου αδυνατεί να ανταποκριθεί και τα αποθέματα αίματος να είναι περιορισμένα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Με επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και τη διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας ζητά την άμεση παρέμβαση.

Ανάλογη προειδοποίηση είχε υπάρξει και τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Αχαϊκός Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία είχε τονίσει πως η Αιμοδοσία του νοσοκομείου αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των συστηματικά μεταγγιζόμενων θαλασσαιμικών ασθενών.

Είχε καταγγελθεί και τότε πως υπήρχαν αναβολές στις μεταγγίσεις, καθώς το έλλειμμα του νοσοκομείου ανερχόταν σε 1.000 μονάδες αίματος τον μήνα.

Τον Οκτώβριο του 2018, είχε επίσης γίνει γνωστό πως υπήρχε αδυναμία κάλυψης από το νοσοκομείο δεκάδων ασθενών με μεσογειακή αναιμία.

Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο Αίματος του Νοσοκομείου είχε προχωρήσει σε έκτακτη αιμοληψία.

Καθυστέρηση

Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, περίπου 50 ασθενείς υφίσταντο εβδομαδιαία καθυστέρηση στην αιμοκάθαρση.

Λόγω των ελλείψεων που προκλήθηκαν, ο Αχαϊκός Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία απευθύνθηκε στο Κέντρο Αίματος και ξεκίνησε έκτακτη αιμοληψία.

Παρόμοιο πρόβλημα είχε υπάρξει και τον Ιανουάριο του 2018, όταν οι εργαζόμενοι στο τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου είχαν προχωρήσει σε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος, καθώς υπήρχε έλλειψη σε όλες τις ομάδες.

Δημ.Κ.