Μία φυσιολογική, λόγω κρίσης, αλλά άκρως δυσάρεστη εικόνα για τη διάθεση των Ελλήνων, καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2018.

Οι πολίτες της χώρας μας βρίσκονται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ποσοστά ευτυχίας, με το 5,1% να δηλώνουν πως δεν είναι ποτέ χαρούμενοι!

Πρόκειται για το δεύτερο χειρότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των "28", έπειτα από το 6,8% της Λετονίας και πριν από το 4,5% της Βουλγαρίας… Ενδεικτικό είναι πως το μέσο ποσοστό στις 28 χώρες είναι μόλις 2%.

Οι Έλληνες έχουν τη χειρότερη διάθεση μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού "νότου", με την Ισπανία να καταγράφει ρεκόρ θετικής διάθεσης, καθώς το 28,5% των πολιτών της δηλώνουν πως ήταν πάντα χαρούμενοι τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες πριν ερωτηθούν.

Οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες καταγράφονται στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στη Φινλανδία: τα τρία τέταρτα (76%) δηλώνουν χαρούμενοι τις περισσότερες φορές. Ακολουθούν οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου (74%), της Ισπανίας (72%) και της Δανίας (70%).

Στον αντίποδα, οι πιο δυστυχείς πολίτες φαίνεται πως ζουν στη Λετονία, όπου το 31% δηλώνουν χαρούμενοι τις περισσότερες φορές. Οριακά καλύτερα είναι η εικόνα στη Βουλγαρία (35%), στην Κροατία (42%), στη Λιθουανία (45%), στην Ελλάδα και στη Ρουμανία (46%).

Τα πιο ακραία ποσοστά καταγράφονται: τα υψηλότερα στην Ισπανία, όπου οι άνθρωποι εμφανίζονται πολύ ευτυχισμένοι και τα χαμηλότερα στη Λετονία, όπου το 28% δηλώνουν ευτυχισμένοι ποτέ ή σπάνια.

Ελλάδα

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι Έλληνες στο ερώτημα πόσο συχνά ήταν ευτυχισμένοι τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες είναι οι εξής:

  • "Πάντα", απάντησαν το 9,9% των συμμετεχόντων.
  • "Τις περισσότερες φορές", απάντησαν το 36,5%.
  • "Μερικές φορές", το 30,7%.
  • "Σπάνια", το 15,7%.
  • "Ποτέ", το 5,1% και "δεν γνωρίζω" το 2,1% των συμμετεχόντων.

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, τα ποσοστά αυτά μάς κατατάσσουν πολύ πιο χαμηλά, τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο και από τις χώρες του ευρωπαϊκού "νότου", όπου η Ισπανία κρατά τα ηνία.