Σε αναβρασμό βρίσκεται ο χώρος της ειδικής αγωγής (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) τα τελευταία χρόνια, με το φαινόμενο να οξύνεται ειδικά τα δύο τελευταία.

Ζητήσαμε απαντήσεις για τα θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο τομέα της Δημόσιας Υγείας - εστιάζοντας στο χώρο της εργοθεραπείας - από την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ ΝΠΔΔ) Κυριακή Κεραμιώτου, καθώς και τον γενικό γραμματέα του Συλλόγου Παναγιώτη Μπούρο (φωτογραφία πάνω).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Κυρία Κεραμιώτου, ποιο - κατά τη γνώμη σας - είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας σήμερα;

Το μείζον πρόβλημα είναι ότι, όλες οι κατά καιρούς κυβερνήσεις της χώρας, αντιμετωπίζουν την Ειδική Αγωγή ως ιατρική υπηρεσία Β’ κατηγορίας. Το αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι βέβαια ότι, εκτός από τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή και οι Έλληνες πολίτες που χρήζουν Ειδικής Αγωγής να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες Β’ κατηγορίας.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της αντιμετώπισης ήταν η ένταξη της ειδικής αγωγής στον θεσμό των vouchers από την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά μελέτη ή διαβούλευση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα απίστευτο αλαλούμ, με τους ασφαλισμένους να βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας, σε σημείο τέτοιο που η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου υγείας να αναγκαστεί άρον – άρον να εκδώσει απόφαση αναστολής της εφαρμογής της επίμαχης διάταξης, κάτι που συνέχισε και η παρούσα κυβέρνηση, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμα οριστική λύση στο θέμα.

Από εκεί και πέρα και δεδομένου ότι η χώρα μας βρίσκεται επίσημα εκτός μνημονίων, το πάγιο αίτημα όλων όσων υπηρετούν την Ειδική Αγωγή είναι η αύξηση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ για τον συγκεκριμένο τομέα, καθώς αφενός μεν οι κλειστοί αυτοί προϋπολογισμοί ήταν αποτέλεσμα ομφαλοσκόπησης και όχι επιδημιολογικών μελετών, αφετέρου δε τα προϋπολογιζόμενα ποσά δεν αντανακλούν σε καμιά περίπτωση τις πραγματικές ανάγκες, κάτι που αποδεικνύεται από τα δυσθεώρητα ποσά του claw-back.

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι επαγγελματίες της ειδικής αγωγής δεν είναι και αυτοί που τη συνταγογραφούν και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ισχύει εδώ το επιχείρημα της τεχνητής ζήτησης.

Προβλήματα

Κύριε Μπούρο, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, ποια είναι τα προβλήματα που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε για τον κλάδο συνολικά;

Λόγω του ότι ο ΠΣΕ ΝΠΔΔ  ιδρύθηκε μόλις το Μάρτιο του 2017, τόσο η κυρία Κεραμιώτου όσο και εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη που διοικούν αυτή τη στιγμή τον Σύλλογο, είμαστε μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) του και η εκλεγμένη διοίκηση του ΝΠΔΔ  θα προκύψει μετά τις εκλογές του Συλλόγου που έχουν προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση στα όργανα του συλλόγου ειδικά στην πρώτη εκλογική διαδικασία σαν ΝΠΔΔ καθορίζοντας έτσι τις διεκδικήσεις του ΠΣΕ ΝΠΔΔ για τα επόμενα χρόνια.  Ο ΠΣΕ ΝΠΔΔ αριθμεί λίγα χρόνια ζωής αλλά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από θέματα, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας της ΠΔΕ.

Εκτός λοιπόν από αυτά που ανέφερε η κυρία Κεραμιώτου, θεωρώ επίσης μείζον ζήτημα αυτό της αναθεώρησης των παραρτημάτων  για την Ειδική Αγωγή και του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ στο σύνολό τους, στη βάση των αποτελεσμάτων   επιστημονικής – και μόνο – επιτροπής, που θα νομοθετήσει πραγματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. 

Επίσης, μεγάλο θέμα είναι αυτό της πιστοποίησης όλων των εργοθεραπευτών που ασκούν το επάγγελμα, με οποιαδήποτε εργασιακή  ιδιότητα. Έτσι, θα αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια για αντιποίηση του επαγγέλματος, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μάστιγα, και θα διασφαλίσουμε ότι η εργοθεραπεία στην Ελλάδα θα ασκείται μόνο από μέλη του ΠΣΕ ΝΠΔΔ, όπως προβλέπει και ο ιδρυτικός νόμος του συλλόγου μας.

Από εκεί και πέρα, η ΠΔΕ του ΠΣΕ ΝΠΔΔ κατόρθωσε:

  • Να αυξήσει την τιμολόγηση της συνεδρίας εργοθεραπείας από 1,23 ευρώ (!) στα 15 ευρώ πάγιο αίτημα εδώ και δεκαετίες.
  • Να θέσει τις βάσεις για τα θέματα αδειοδότησης επαγγελματικών χώρων εργοθεραπείας.
  • Έχει προχωρήσει σε ενέργειες καταπολέμησης της αντιποίησης επαγγέλματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το θέμα της ένταξης του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή  στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Εκπαίδευση

Κυρία Κεραμιώτου, παρατηρούμε τελευταία ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο χώρο της εργοθεραπείας, για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει;

Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πρωτοφανή μεθόδευση για την αναγνώριση των ιδιωτικών κολλεγίων, κυριολεκτικά από την πίσω πόρτα. Στην εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελεύθερη διακίνηση εργαζόμενων στις χώρες της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005) και συγκεκριμένα για τα πτυχία που απέκτησαν σε ΑΕΙ των χωρών αυτών, η κυβέρνηση επαναφέρει τον κατάπτυστο και ελληνικής έμπνευσης όρο "επαγγελματική ισοδυναμία".

Μίαέννοια που δεν συναντάται στη νομοθεσία κανενός άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ, με μοναδικό σκοπό να αναγνωριστούν τα πτυχία των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν συμφωνία δικαιόχρησης με κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το μέγεθος της μεθόδευσης δε καθίσταται φανερό από το γεγονός ότι, για να καλυφθεί το ενδεχόμενο του Brexit, το υπουργείο Παιδείας στις ρυθμίσεις που κατέθεσε επιτρέπει την αναγνώριση ακόμα και τίτλων που αποκτήθηκαν από ΑΕΙ τρίτων (εκτός ΕΕ) χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς θα επηρεάσει όλες τις χώρες που ανήκουν σε αυτήν. Η μεθόδευση αυτή παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς δεν εξασφαλίζεται η ακαδημαϊκή ισοδυναμία, ενώ ταυτόχρονα τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία στην Ελλάδα από επαγγελματίες αμφισβητούμενων προσόντων.

Σύσσωμος λοιπόν ο κλάδος των εργοθεραπευτών αντιτίθεται σφόδρα σε αυτές τις μεθοδεύσεις, έχοντας μαζί του τόσο την Ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και του φοιτητικούς συλλόγους των ΑΕΙ, ενώ – καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θίγουν και άλλα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας - έχουν προκαλέσει και την αγανακτισμένη αντίδραση και άλλων συναφών με εμάς κλάδων.

Αρχαιρεσίες

Κύριε Μπούρο, μάς είπατε ότι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου θα γίνουν την 1η Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για αυτές;

Προχωράμε σε εκλογές την 1η Δεκεμβρίου, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι να έχουν όλα τα μέλη του ΠΣΕ, τα οποία μετά από την υποχρεωτική εγγραφή τους, θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς στον Σύλλογο, δηλαδή έχουν πληρώσει και την ετήσια συνδρομή του 2019 έως και τις 13 Νοεμβρίου.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι όποιος δεν έχει εγγραφεί στο σύλλογο  δεν έχει το δικαίωμα να εργάζεται σαν εργοθεραπευτής στη χώρα. Από εκεί και πέρα, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 15 Νοεμβρίου. Θα υπάρχουν τρία εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ενώ δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου, αρκεί να δηλωθεί εκ των προτέρων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο www.pse.org.gr/ekloges.

Από όλα όσα αναφέραμε παραπάνω καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή όλων των εργοθεραπευτών στην εκλογική διαδικασία, αλλά και στα όργανα διοίκησης του ΠΣΕ ΝΠΔΔ της 1ης Δεκεμβρίου και η ΠΔΕ του ΠΣΕ ΝΠΔΔ καλεί όλους τους συναδέλφους να μετάσχουν σε αυτή.